FIBROSTATIN

(Biotecnologia, Medicina i Salut)

Presentació

FIBROSTATIN SL és una empresa de biomedicina fundada el 2005 com a empresa derivada de la Universitat de València i del Centre d'Investigació Príncep Felip (CIPF). La seua activitat es basa en els resultats científics generats pel grup de recerca del Dr. Juan Saus en relació amb el descobriment i estudi de GPBP (Goodpasture Antigen-Binding Protein), una proteïna humana la hiperactivitat de la qual s’ha relacionat amb patologies de gran rellevància associades a processos inflamatoris: malalties autoimmunes (glomerulonefritis per immunocomplexos, artritis reumatoide), quimioresistència en càncer, fibrosi i, més recentment, diabetis tipus 2.

FibroStatin ha sigut declarada pime innovadora pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO). L'objectiu de FIBROSTATIN és llicenciar els productes o les patents a grans empreses farmacèutiques o biotecnològiques.

 

La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable del seu contingut.

 

Descarregar fitxa del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE)
FIBROSTATIN

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques

Disposa de tres laboratoris:

 • Laboratori de síntesi orgànica. Disposa de recursos tecnològics per a sintetitzar i caracteritzar qualsevol tipus de producte orgànic, ja siga a través de síntesi convencional en solució, en fase sòlida o en fase fluorosa.
  • Tots els estàndards.
  • Reactor a pressió Parr.
  • Reactor de microones Biotage 2.5.
  • HPLC Hitachi amb detector de díode-array.
  • Liofilitzador.
 • Laboratori de producció de proteïnes recombinants. Posseeix recursos tecnològics per a expressar, purificar, caracteritzar i emmagatzemar proteïnes recombinants a partir de cultius de bacteris.
  • Cultiu de bacteris: estufa de cultius, centrífuga refrigerada (vol. fins a 1 L).
  • Purificació de proteïnes: FPLC ÄKTApurifier, columnes d'afinitat.
  • Caracterització de proteïnes: sistema de SDS-PAGE i Western blot de BIO-RAD, sistema d'anàlisi d'imatge per a quimioluminescència ChemiDoc-It™ d'UVP, espectrofotòmetre, fluorímetre de plaques SpectraMax Gemini de Molecular Devices, HPLC d'Hitachi amb lector díode-array i columnes de fase reversa (C18) i gel filtració.
  • Emmagatzematge: liofilitzador de vials i congeladors de -20/-80 °C.
 • Laboratori de biologia cel·lular. Destinat al cultiu d'hibridomes per a produir anticossos monoclonals i de línies cel·lulars per a assajar inhibidors de GPBP amb potencial farmacològic (models ex vivo).
  • Cultiu eucariotes: cabina de flux laminar tipus I, estufes de CO2 New Brunswick-Eppendorf (2), microscopi invertit, centrifuga Eppendorf (vol. fins a 1L).
  • Producció d'anticossos monoclonals: bioreactors FiberCell Systems (2 bombes DUET PUMP).
  • Emmagatzematge de línies cel·lulars: congelador de -150 °C.
  • Recursos analítics: a més del fluorímetre de plaques el laboratori disposa (a partir de setembre de 2011) d’un citòmetre de flux Becton-Dickinson, un microscopi de fluorescència invertit Leica i un PCR quantitatiu d'Applied Biosystems.
Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

 • FibroStatin Diagnostics se centra en el desenvolupament de procediments per al diagnòstic in vitro basats en la detecció de GPBP en fluids biològics i teixits.
 • FibroStatin Therapeutics genera i desenvolupa nous compostos (tant Small Molecule Entities –SME-, com Monoclonal Antibodies –mAb- o pèptids) per a la terapèutica basats en la inhibició de l'activitat cinasa de GPBP o en la reducció dels seus nivells circulants.

AVANTATGES COMPETITIUS

 • Know-how i expertise únic en la tecnologia basada en GPBP. Els fundadors de l'empresa són els investigadors que van identificar per primera vegada GPBP i que van descobrir el seu paper fisiològic i la seua implicació en diverses malalties humanes.
 • Aquesta tecnologia basada en GPBP inclou una nova diana i ruta metabòlica amb múltiples aplicacions de mercat (virtualment desconegudes per altres empreses) utilitzant el mateix expertise i tecnologies que ja disposa l'empresa. Això permetrà la transició entre indicacions terapèutiques sense haver de reinventar la plataforma existent.
Aplicacions de la tecnologia
 • La seua veta de mercat inicial és el de les malalties autoimmunes i càncer, però s'espera trobar nous mercats relacionats a partir dels ja descoberts.
 • Les indicacions mèdiques a què van dirigits els productes de FibroStatin són de naturalesa crònica i amb abordatge terapèutic complex, i en bona mesura centrats en l'ús de mAbs.
 • FibroStatin desenvolupa i patenta aplicacions terapèutiques i diagnòstiques relacionades amb la proteïna GPBP (Goodpasture Antigen-binding Protein), una nova diana i biomarcador terapèutic, i centra la seua activitat en càncer quimioresistent metastàtic i fibrosi d'òrgans.
 • La companyia posseeix una cartera de 45 patents aprovades sobre tecnologies associades a GPBP, que inclouen: molècules inhibidores, anticossos monoclonals específics i una àmplia gamma d'usos mèdics.
Sectors cap als que es dirigeix
 • Indústria farmacèutica.
 • Indústria biotecnològica.

Equip

Dr. Juan Saus - Fundador i director científic

Professor Associat de la Universitat de València. Post-Doc a l'Escola de Medicina Robert Wood Johnson i a Kansas University Medical Center.

Dr. Francisco Revert - Fundador i director de Biologia Molecular i Bioquímica

Llicenciat en Ciències Biològiques i doctor en Farmàcia per la Universitat de València. Post-Doc al Centre d'Investigació Príncep Felip.

Dr. Fernando Revert - Fundador i director de Biologia Cel·lular.

Doctor en Farmàcia per la Universitat de València; Post-Doc al Centre d'Investigacions Príncep Felip.

B.S. Luis Castillo - Director general

Enginyer Industrial i enginyer d'Estudis Avançats a la Universitat Politècnica de València.

Dr. J Wesley Fox III - President i CEO de FibroStatin Inc

Més de 25 anys d'experiència en el sector. Cofundador de NephroGenex, BioStratum, EnzyMed i RiboGene. Llocs de R+D+I en Abbott Laboratories i Baxter Healthcare.

J.D., RAC J. Wesley Fox IV - Director de Desenvolupament de Negoci i Assumptes Reguladors

Consultor d'assumptes reguladors certificat per RAC. Ha treballat amb companyies farmacèutiques en etapa de desenvolupament.

Informació de contacte

Francisco Ruizfibrostatin@fibrostatin.comTelèfon fixe: (+34) 960 000 802