NEVAL

(Biotecnologia, Medicina i Salut)

Presentació

NEVAL és un laboratori R+D agrícola acreditat pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient per a l'execució d'assajos oficialment reconeguts (EOR) i amb serveis de diagnòstic fitopatològic de nematodes i insectes.

La prioritat de la companyia és proporcionar uns serveis per al desenvolupament de productes de nutrició i protecció vegetal de la més alta qualitat, amb resultats precisos, assessorant els clients i desenvolupant nous protocols per a l'obtenció de resultats òptims en els assajos.

El seu equip està format per investigadors científics i tècnics amb 20 anys d'experiència en la realització d'assajos en camp i estudis en laboratori, la qual cosa permet a NEVAL donar una àmplia varietat de serveis d'investigació agrària, gràcies a les col·laboracions amb universitats i altres empreses de base científica.

Amb la inauguració el 2017 de la primera col·lecció de nematodes fitoparàsits privada a Espanya, els assajos amb nematodes són el punt més fort de la seua oferta tecnològica, tant en estudis in vitro com en tests, hivernacles en condicions controlades i camp.
 
NEVAL té les seues instal·lacions dividides entre el Parc Científic de la Universitat de València, on es troben els laboratoris i hivernacles amb condicions controlades, i Xilxes (Plana Baixa), on hi ha les oficines i els camps experimentals. Aquesta amplitud d'espais permet donar el millor suport a tots els serveis que ofereix.

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques
 • Neval és especialista en assajos d'eficàcia en camp, hivernacle i laboratori per a tot tipus de  productes d’acord amb els protocols de la Comunitat Europea OEPP/EPPO i protocols d'eficiència agronòmica d’acord amb el nou Reial decret 999/2017 que modifica el Reial decret 506/2013, així com IRAC i OCDE/OECD mètodes:
  • Fungicides
  • Insecticides
  • Herbicides
  • Nematicides
  • Fertilitzants
  • Microorganismes
  • Paranys i feromones
  • Fauna auxiliar
  • Vigor i germinació
  • Biopesticides
 • Recerca i desenvolupament de protocols per als estudis en laboratori amb diferents plagues agrícoles.
 • Diagnòstic nematològic en mostres vegetals, terres, aigües i altres.
Beneficis de la tecnologia
 • Serveis adaptats a les necessitats dels clients.
 • Anàlisi de diversos cultius hortícoles amb aprofitament de la mateixa infraestructura i economia d’anàlisis secundàries.
 • Resultats ràpids i fiables a preus competitius.
 • Comunicació i transparència en tots els estudis realitzats.
Sectors cap als que es dirigeix
 • Empreses biotecnològiques i productores de biopesticides, fitosanitaris, fertilitzants, microorganismes i arreladors, entre altres, les quals necessiten un departament de R+D per al desenvolupament i execució dels estudis preliminars i de registre.
 • Entitats de recerca privats i públics que necessiten externalitzar serveis de diagnosi de nematodes o estudis nematològics.

Informació de contacte

Direcció Tècnicalaboratorio@ne-val.comTelèfon mòbil: (+34) 610 345 356