Informe de resultats de l'activitat realitzada per empreses i entitats instalades en el Parc Científic de la Universitat de València

PIDE 2022

PIDE 2022

Informe de resultats del PIDE 2020

El present informe sintetitza els resultats més rellevants obtinguts de l'estudi realitzat a les empreses i entitats allotjades en el Parc Científic de la Universitat de València (PCUV). Aquest estudi ha sigut desenvolupat per la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) durant l'exercici 2018 en el marc de la cinquena edició del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE).

En concret, les conclusions han sigut obtingudes a través d'una enquesta realitzada a les empreses i entitats instal·lades en el PCUV. Enguany, com a novetat, s'han afegit anàlisis estadístiques multivariades per a aprofundir més en la relació entre les variables objecte d'estudi. A més, amb motiu del X aniversari de la inauguracióin oficial de l'Àrea Empresarial del PCUV, s'ha realitzat un estudi específic sobre les principals magnituds economicofinanceres de les 201 empreses que s'han instal·lat al parc des de la seua obertura en 2008.

Els objectius d'aquesta enquesta són:
 • Conèixer millor les característiques de les empreses i entitats intal·lades amb la finalitat de planificar estratègies per a recolzar el seu desenvolupament
 • Identificar casos d'èxit, i també les millors pràctiques empresarials
 • Proposar solucions innovadores en temes transversals com el finançament, la formació, la innovació, la internacionalització i el màrqueting, entre altres
 • Propiciar el diàleg i el contacte entre tots els actors de l'ecosistema empresarial: administracions, empreses, emprenedors, entitats financeres, fons d'inversió, particulars i societat en general
 • Millorar la visibilitat i el coneixement, en el seu entorn, de les empreses i entitats situades al PCUV
 • Impulsar el creixement empresarial de les empreses i entitats ubicades en el Parc Científic
Objetivos encuesta
INFORME PIDE 2020VEURE PDF

Conclusions

Les principals conclusions del Programa (en referència a l'exercici 2019) han sigut:

 

Tipologia i edat

 • El 70 % de les empreses es troben agrupades en quatre àrees d'activitat: “Medicina i salut” (25,3 %), “Agroalimentació-Biotecnologia” (19,5 %), “Informació, Informàtica i Telecomunicacions” (13,8 %) i “Serveis avançats” (11,5 %).
 • Les tecnologies més utilitzades són “Informació, Informàtica i Telecomunicacions (TIC)”, “Biotecnologia i biologia sintètica” i “Integració de sistemes i fabricació avançada”.
 • El 79,3 % de les empreses són societats mercantils (societats de responsabilitat limitada o societats anònimes).
 • El 32,5 % de les empreses té una antiguitat de 4 anys o menys, les quals podrien considerar-se start-ups (segons European Startup Monitor) i un 62,7 % té entre 5 i 24 anys.
 • Pel que respecta a l'any d'incorporació al Parc Científic de la Universitat de València (PCUV), prop del 57,5 % s'han instal·lat en aquest Parc en els últims 4 anys. El 13,8 % correspon a les empreses més longeves, que es van instal·lar fa més de 8 anys.

 

Dades econòmiques

 • El valor mitjà de la xifra d'actiu i passiu de les empreses l'any 2019 supera el milió d'euros (1.387.641 euros). No obstant això, s'ha de subratllar l'elevada dispersió d'aquesta variable, amb una desviació típica superior als 3 milions d'euros, que reflecteix l'extraordinària varietat d'empreses innovadores presents en el PCUV. El segment d'empreses que ingressen entre 100.000 i 500.000 euros resulta ser el majoritari (28 %).
 • L'import net de la xifra de negoci generat per les empreses enquestades -sense tindre en compte les cinc empreses amb major volum de negoci- ascendeix per a l'any 2019 als 47,69 milions d'euros. El valor mitjà per empresa és d'1.036.741 euros.
 • El 26,3 % de les empreses ha declarat haver rebut finançament mitjançant deute (préstecs o crèdits).

 

Ocupació

 • El 80 % de les empreses té menys de 10 empleats (microempreses o start-ups), el 12,9 % tenen entre 10 i 50 treballadors (petites empreses), el 5,7 % entre 50 i 250 (mitjanes empreses) i el 1,4 % restant té més de 250 empleats (grans empreses).
 • El 87,7 % dels empleats té un contracte de tipus indefinit quant a la seua duració.
 • Quant a la titulació universitària dels empleats, el 76,8 % té estudis universitaris superiors, dels quals el 12,7 % té un doctorat.
 • Respecte a la distribució per gènere de les ocupacions directes generades, en l'exercici 2019 el 28,6 % són dones.

 

Independents de grups empresarials

 • La major part de les empreses del PCUV, el 86,5 %, no pertany a cap grup empresarial. De les 5 empreses que formen part d'un grup, 3 d'elles compten amb la seu central a Espanya i 2 als Estats Units.

 

Innovació i propietat intel·lectual i/o industrial

 • Prop del 30 % de les empreses destinen més del 50% del seu pressupost a Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i) i el 57,6 % de les empreses enquestades han realitzat activitats d'I+D+i en el període 2018-2019.
 • El 79,5 % dels tipus de protecció de les propietats intel·lectuals i/o industrials de les empreses enquestades són patents, on s'acumulen 87 patents concedides, 13 patents sol·licitades i 1 patent en explotació cedida per un tercer.
 • El 37,8 % va rebre en 2019 subvencions i/o ajudes públiques destinades a I+D+i.
 • El principal tipus d'innovació de les empreses està destinada a productes/serveis.

Edicions anteriors

Informe PIDE 2021Ver PDF
Informe PIDE 2020Ver PDF
Informe PIDE 2019Ver PDF
Informe PIDE 2018VER PDF
Informe PIDE 2017Ver PDF
Informe PIDE 2016Veure PDF