INTENANOMAT

(Industrial, Materials i Nanotecnologia)

Presentació

INTENANOMAT SL és una empresa derivada fundada el 2010 a partir de l'Institut de Ciències dels Materials de la Universitat de València. La seua principal activitat de negoci és el desenvolupament, la producció i la comercialització de diferents tipus de nanopartícules (metàl·liques, semiconductores, dielèctriques, magnètiques i altres) i nanocompostos de base polimèrica o òxids metàl·lics de gran interès per a la indústria cosmètica, biotecnològica (biomedicina, biosensors, biomarcadors), ciències ambientals, energies renovables i electrònica/optoelectrònica.

El seu objectiu és convertir-se en un referent de la indústria en el camp de la recerca i la síntesi de nanopartícules, metàl·liques principalment, i en el desenvolupament d'altres nanomaterials multifuncionals per a aplicacions optoelectròniques, sensors i fotocatàlisi, entre altres.

En els seus desenvolupaments de R+D+I col·labora intensament amb la Unitat de Materials i Dispositius Optoelectrònics de l'Institut de Ciències dels Materials.

 

La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable del seu contingut.

Descarregar fitxa del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE)

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques

Intenanomat desenvolupa i comercialitza una gran gamma de nanopartícules de diferents mides i propietats:

 • Nanopartícules complexes metall-dielèctriques (Au-SiO2, Pt-SiO2, ) en forma col·loïdal funcionalitzades a la carta.
 • Nanopartícules complexes nanodiamant-SiO2, en forma col·loïdal funcionalitzades a la carta.
 • Nanopartícules complexes Au-nanotub i Pt-nanotub en forma col·loïdal funcionalitzades a la carta.
 • Nanopartícules d'or, platí, plata i diamant en forma col·loïdal funcionalitzades a la carta.
 • Nanopartícules semiconductores (CdS, CdSe, CdTe, PbS, PbSe, PbTe...) i magnètiques (Fe3O4, Co...) en forma col·loïdal funcionalitzades a la carta.
 • Pastes conductores de nanopartícules metàl·liques (Au, Ag, Pt, Pd, Ir) en base polimèrica.
 • Pastes basades en nanocompòsits de nanopartícules metàl·liques, dielèctriques, semiconductores.
 • Biosensors colorimètrics de tipus LSPR (ressonància de plasmó de superfície localitzada) de baix cost basat en un nanocompòsit polímer-nanopartícula que pot ser imprès com a etiqueta sobre suporte plàstic. La seua aplicació està principalment destinada al sector alimentari, per al monitoratge de la frescor d'aliments i begudes.
Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

 • Síntesi de nanopartícules d'alta qualitat de mida determinada per evitar així el risc dels problemes associats a la mida nanomètrica.
 • Síntesi de nanopartícules, tant en dissolució col·loïdal com en pols.
 • Incorporació de nanopartícules en polímers, cosa que permet la seua aplicació a superfícies d'interès mitjançant tècniques de deposició com spin-coating, dip-coating, impressió per injecció o dispensació, esprai, etc.
 • Modificació química superficial a la carta dels nanomaterials per a la seua funcionalització amb biomolècules o per a la seua dispersió en polímers o òxids.

AVANTATGES COMPETITIUS

 • Baix cost: els nous nanomaterials tenen diverses funcionalitats per als camps d'aplicació d'interès, mantenen un baix cost i incrementen el valor afegit dels productes.
 • Productes innovadors: les recents aplicacions i productes creats a partir dels nanomaterials solen tenir solucions innovadores a problemes no resolts anteriorment, o bé ofereixen millors resultats amb un nivell de precisió o durada major.
Aplicacions de la tecnologia
 • Nanopartícules per al desenvolupament de nous productes cosmètics.
 • Recobriments fotocatalítics.
 • Sensors químics.
 • Dispositius optoelectrònics tipus LED, pantalla o cèl·lula solar.
Sectors cap als que es dirigeix
 • Indústria cosmètica.
 • Indústria electrònica flexible.
 • Indústria optoelectrònica.
 • Indústria fotovoltaica.
 • Indústria alimentària.

Equip

José L. Valdés Navarro

Fundador.

Rafael Abargues López

Fundador.

Juan P. Martínez Pastor

Fundador.

Pedro J. Rodríguez Cantó

R&D Manager.

Sandra Albert Sánchez

Chief Production.

Informació de contacte

Rafael AbarguesCEOral@intenanomat.es Telèfon fixe: (+34) 963 543 622 / (+34) 963 544 104