Informe de resultats de l'enquesta realitzada a les empreses i entitats del Parc Científic de la Universitat de València

Perfil d'empreses (enquesta PIDE)

Aquest estudi sintetitza els resultats més rellevants obtinguts en l’enquesta realitzada a les empreses i entitats allotjades al Parc Científic de la Universitat de València (PCUV), que ha desenvolupat la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) durant l'exercici 2016 en el marc del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE) que té el finançament de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

Els objectius d'aquesta enquesta són:
 • Conèixer millor les característiques de les empreses/entitats allotjades.
 • Identificar casos d'èxit, i també les millors pràctiques empresarials.
 • Proposar solucions innovadores en temes transversals com el finançament, la formació, la innovació, la internacionalització, el màrqueting, etc.
 • Propiciar el diàleg i el contacte entre tots els actors de l'ecosistema empresarial: administracions, empreses, emprenedors, entitats financeres, fons d'inversió, particulars i societat en general.
 • Millorar la visibilitat i el coneixement de les empreses/entitats situades al Parc en el seu entorn.
 • Impulsar el creixement empresarial de les empreses/entitats allotjades al Parc.
Objetivos encuesta
Consultar informe complet:VEURE PDF

Conclusions

Les principlss conclusions de l'enquesta en 2017 foren:

 • El 26% de les empreses van tenir el 2015 ingressos inferiors a 50 mil euros (a Europa, segons European Startup Monitor, el 40,9% i a Espanya el 64,7%), però el 21% superiors a 500.000 euros (a Europa, segons European Startup Monitor, el 19,8% i a Espanya el 5,8%).
 • Hi ha 4 sectors: ‘Agroalimentació-Biotecnologia’, ‘Informació, informàtica i telecomunicacions’, ‘Enginyeria, Consultoria i Assessoria’ i ‘Medicina i Salut’, que concentren el 80% de les empreses.
 • El 90% de les empreses/entitats són societats mercantils (societats de responsabilitat limitada o societats anònimes).
 • El 80% de les empreses tenen menys de 10 anys d'antiguitat, per la qual cosa podrien considerar-se empreses emergents (segons European Startup Monitor).
 • L'antiguitat mitjana de les empreses del PCUV és 04/05/2010, per tant, actualment, 6 anys i mig aproximadament.
 • El 76% de les empreses han entrat al PCUV els últims 5 anys. Cal indicar que el PCUV va iniciar la seua activitat el 2008 amb l'obertura del Viver empresarial.
 • Les 59 empreses han comptabilitzat, per mitjà de les enquestes o per la nostra recerca en el Registre Mercantil, 333, 357 i 411 treballadors en els últims 3 exercicis: 2013, 2014 i 2015, respectivament. De mitjana hi ha 6,9 treballadors per empresa, dada que s’allunya dels 12 empleats per empresa emergent (inclosos els fundadors) que caracteritza les empreses emergents europees (segons European Startup Monitor), cosa que fa palesa la reduïda dimensió d'aquest grup d'empreses si es compara amb les seues homòlogues europees. Tanmateix (segons el mateix estudi), les empreses del PCUV mostren un valor lleugerament superior a la dada espanyola per al mateix grup (5,1 treballadors).
 • El 90% de les empreses tenen menys de 10 treballadors/es (microempreses o empreses emergents), el 8% tenen entre 10 i 50 treballadors/es (empreses petites) i hi ha 1 empresa amb 59 treballadors/es. Hi ha 3 empreses amb 50 o més treballadors/es (empreses mitjanes).
 • Quant a la qualificació universitària dels empleats, el 85% dels treballadors tenen estudis universitaris superiors, com ara graus universitaris, llicenciatures, enginyeries, màsters o doctorats.
 • Respecte a la distribució per gènere de les ocupacions directes al PCUV, en l'exercici 2015, el 43%, del personal que treballa en el PCUV eren dones.
 • El 25% de les empreses destinen més del 50% del seu pressupost a recerca, desenvolupament i Innovació.

 

 

 • El 39% de les empreses tenen resultats de recerca protegits. Respecte a les empreses que protegeixen els seus resultats de recerca, el 65% opten per les patents i el 39% per marques i signes distintius.
 • 12 empreses (el 20%) declaren tenir 167 patents concedides en total i el 66% de les empreses innoven: declaren haver introduït en el mercat productes, béns o serveis nous o sensiblement millorats durant el període 2013-2015.
 • El 44% de les empreses exporten o internacionalitzen, és a dir, declaren haver facturat prestacions de serveis o venda de productes a l'estranger els últims 3 exercicis.
 • El 90% de les empreses tenen pàgina web, de les quals quasi el 50% (49,1%) la tenen traduïda a l’anglès.
 • 37 empreses (el 63%) utilitzen alguna xarxa social amb finalitats corporatives i 22 no n’utilitzen cap. Entre les xarxes socials que fan servir les empreses destaquen Twitter, LinkedIn i Facebook.
 • El 49% de les empreses estan interessades a ser contactades per inversors per a valorar nous socis financers com a inversors privats, àngels inversors, fons de capital de risc o semblants.
 • El 18% d'empreses (11) han aconseguit finançament de la Unió Europea per participació en programes marc de R+D+I els últims 3 exercicis: període 2013-2015.
 • Hi ha un 30% d'empreses que tenen idees de propostes per a presentar a Horitzó 2020 i un 25% d'empreses que els agradaria de participar-hi.
 • El 42% d'empreses té un pla estratègic i el 29% el tenen en procés de treball.
 • El 94% de les empreses declaren un estil de gestió interna o organització de tipus tradicional/funcional o per processos.
 • El 54% de les empreses han contractat serveis a la Universitat els últims 3 exercicis i el 15% han sigut contractades per la Universitat en el mateix període. El 76% de les empreses estan interessades a col·laborar amb la Universitat en el desenvolupament de projectes de R+D+I.
 • El 78% de les empreses estarien interessades que la Universitat hi contactara per poder identificar àrees d'interès comú i col·laborar en el futur en projectes de R+D+I.

con el apoyo de