EIXAM

(Serveis Avançats)

Presentació

EIXAM (estudis sociològics) és una empresa de sociologia i antropologia aplicada, moderna i innovadora. Es presenta com una alternativa científica i proposa una nova forma de comprendre la recerca, partint de l'enfocament socioantropològic per a proporcionar una visió diferent al producte. Ofereix estudis de mercat, d'opinió, de viabilitat i de valors, així com serveis de recerca social, politològica i antropològica. El servei s'ofereix tant íntegrament com en qualsevol de les seues fases, és a dir, concepció de l'estudi, direcció, recollida, tractament i explotació (discursiva i estadística) de les dades, anàlisi i avaluació dels resultats.

 


La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable del seu contingut.

Descarregar fitxa del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE)

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques
  • Metodologia quantitativa: ús i aplicació d'enquestes i qüestionaris. Creació, tractament i anàlisi de base de dades.
  • Metodologia qualitativa: ús i aplicació de tècniques qualitatives, com l'entrevista, el grup de discussió i l'observació participant aplicada a qualsevol procés d'estudi i anàlisi.
  • Programes específics per a la recerca social: SPSS, Atlas.ti i Express Scribe.
  • Ús i desenvolupament de les xarxes socials aplicades a la recerca social i a l'optimització del capital humà de l'empresa o institució. 
Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

  • L'enfocament socioantropològic permet proporcionar un servei integral de recerca que es basa a oferir a cada client les millors solucions en funció de les seues necessitats.
  • Mitjançant l'ús combinat de les tècniques de recerca s'obté un resultat més complet i exhaustiu del servei contractat.

AVANTATGES COMPETITIUS

  • L'enfocament socioantropològic suposa un valor afegit al resultat final. Gràcies a aquesta mirada, els clients obtenen un servei diferent al que puguen trobar en consultores semblants. 

Sectors cap als que es dirigeix
  • Sectors publicitari, farmacèutic, industrial, tecnològic o informàtic, entre molts altres.
  • Institucions i administracions públiques. 

Informació de contacte

Yaiza PérezGerentinformacio@eixam.esTelèfon fixe: (+34) 96 061 75 42
http://www.eixam.es/