PORIB GESTION

(Serveis Avançats)

Presentació

PORIB GESTIÓN EFICIENTE DE LA SALUD és una companyia innovadora en l'àmbit de la tecnologia sanitària. Creada el 2012, Porib està format per un equip multidisciplinari de farmacèutics, especialistes en economia de la salut i enginyers.

L'objectiu que es van marcar els fundadors és cobrir la feblesa dels sistemes d'informació dels hospitals, a través de quadres de comandament i sistemes experts en maneig de malalties d'alt impacte sanitari. Així va nàixer MEDiadd, la plataforma que transforma en valor les dades per al pacient, l'especialista hospitalari i el conjunt del sistema sanitari.

Porib ha tingut per al desenvolupament de MEDiadd la col·laboració de l'Institut de Robòtica de la Universitat de València (IRTIC) com a soci tecnològic i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) com a impulsor financer.

 


La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable del seu contingut.

Descarregar fitxa del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE)

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques
 • MEDiadd és la primera plataforma específica per a l'àmbit sanitari que permet monitorar els resultats en salut del pacient i facilitar la presa de decisions del metge, per a una millor gestió i comprensió de malalties d'alt impacte econòmic i sanitari.
 • Desenvolupada com un quadre de comandament, s'adequa a cada especialitat i a les necessitats concretes de l'equip mèdic. Incorpora els costos famacoterapèutics de cada tractament i interopera amb els sistemes d'informació de l'hospital. Permet conèixer al detall el cost efectivitat dels tractaments i millorar la qualitat de vida dels pacients.
 • En MEDiadd transformen les dades en valor per al pacient, l'especialista hospitalari i el conjunt del sistema sanitari.
Beneficis de la tecnologia
 • Posar els avanços tecnològics disponibles al servei d'una sanitat responsable.
 • Assegurar un accés igualitari de tots els ciutadans a la innovació sanitària i els seus tractaments.
 • Garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut.
Aplicacions de la tecnologia
 • Estudis de consum de recursos i anàlisi de costos.
 • Estudis de càrrega i costos de la malaltia.
 • Anàlisi de minimització de costos, cost-efectivitat, cost-utilitat i cost-benefici.
 • Anàlisi d'impacte pressupostari.
 • Estudis de modelització: anàlisi de decisions, models de Markov i simulació d'esdeveniments discrets.
 • Disseny de models de Novo.
 • Adaptació de models.
 • Anàlisi de valor relatiu (Relative Value Assessment) d'intervencions sanitàries.

Equip

Eric Grossat

Chief Growth Officer.

Ana Martínez Arroyo

Health Outcomes Specialist.

Antonio Morrajas

CEO & Founder.

Miguel Ángel Casado

Scientific Director & Founder.

David Plumed

Quarterback.

Juan Francisco Ibáñez

Watchman.

Francisco Lozano

Adviser.

Míriam Redondo

Adviser.

Rubén González

Adviser.

Vicent Cabo

Adviser.

Vicente Gil

Trendhunter.

Sandra Agudo

Administració.

Irene Ríos

Biostatistician Researcher.

Luzmerc Pérez

Health Economics Researcher.

Informació de contacte

Antonio MorrajasCEOinfo@mediadd.es Telèfon fixe: (+34) 963 543 840
http://www.mediadd.es/