TAU ANALYTICS

(Serveis Avançats)

Presentació

Tau Analytics naix amb la intenció de proporcionar un servei de suport integral en tot el procés d'investigació, des de l'assessorament per a tota mena de dissenys d'estudis, fins a l'anàlisi avançada de les dades a través de l'ús combinat de tècniques capdavanteres que asseguren uns resultats altament informatius, robustos i reproduïbles.

Són especialistes en l'anàlisi de dades d'empreses i entitats del sector de la investigació, així com en l'aplicació de tècniques estadístiques avançades per al tractament de dades òmiques. Ofereixen servei en el disseny de bases de dades i CRD electrònics, selecció de variables, metodologia i estimació de la grandària mostral.

A més, presta cursos bàsics i avançats que proporcionen coneixements rellevants i habilitats útils per a l'anàlisi de dades.


La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable de la veracitat d'aquesta.

 

Descarregar fitxa del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE)
TAU ANALYTICS

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques
 • Infraestructura pròpia de computació d'alt rendiment (HPC)
 • Plataforma online de desenvolupament i desplegament de bases de dades 3.0
 • Anàlisi avançada de dades aplicant les tècniques més noves de Machine Learning, Artificial Inteligence i Big Data:
  • Models jeràrquics o multinivell
  • Inferència bayesiana
  • Models penalitzats
  • Tècniques de projecció
  • Xarxes neuronals i Deep Learning
  • Algoritmes de clustering
  • Tècniques d'aprenentatge no supervisat

 

Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

 • Utilització de tècniques estadístiques avançades per a l'anàlisi de dades
 • Assessorament integral en totes les fases de l'estudi
 • Tecnologia pròpia que permet depurar, manejar i analitzar bases de dades amb fluïdesa
 • Plataforma pròpia d'emmagatzematge i visualització dels resultats


AVANTATGES COMPETITIUS

 • Solucions personalitzades i de qualitat, assegurant resultats fiables, robustos i reproduïbles
 • Potenciació dels recursos mitjançant dissenys i metodologies state of the art
 • Optimització de la informació extreta a partir de les dades

 

Aplicacions de la tecnologia
 • Disseny optimitzat d'estudis i assessorament metodològic avançat
 • Desenvolupament i desplegament de bases de dades 3.0 en plataforma web
 • Desenvolupament i validació de models predictius
 • Cerca de biomarcadors
 • Aplicació de metodologia capdavantera per a l'anàlisi de dades ‘òmiques’ d'expressió, metilació, metabolòmica, proteòmica, RNAseq
 • Implementació i desenvolupament de solucions a mesura mitjançant programació de scripts personalitzats, paquets de R i workflows avançats
 • Elaboració d'eines interactives de presentació i visualització de resultats mitjançant dashboards, webs interactives i informes dinàmics amb les últimes interfícies de Shiny i RMarkdown
 • Impartició de cursos personalitzats

 

Sectors cap als que es dirigeix
 • Empreses de base científic-tecnològica
 • Centres d'investigació
 • Indústria farmacèutica
 • Universitats
 • Departaments d'I+D+i de qualsevol empresa

Informació de contacte

Victoria Fornés FerrerData Scientist Managerinfo@tauanalytics.esTelèfon mòbil: (+34) 687 79 38 61