IMTRAG

(Tecnologies de la Informació i de la Comunicació)

Presentació

IMTRAG és una empresa de serveis d'enginyeria especialitzada en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques fetes a mida. Els seus productes tenen sempre l'última tecnologia de maquinari i programari, a més de recolzar-se en maquinari propi i sense dependència tecnològica de tercers, la qual cosa permet garantir que les necessitats del client poden ser satisfetes. A més, la seua reduïda infraestructura els permet mantenir-se competitius en el mercat.

 

La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable del seu contingut.

Descarregar fitxa
IMTRAG

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques
 • Telefonia IP: permet independitzar-se dels grans proveïdors de telefonia, amb la qual cosa es redueixen dràsticament els costos d'ampliacions i modificacions d'equipament, alhora que permet un estalvi important en la factura mensual de telefonia.
 • Sistemes de virtualització - servidors centralitzats: permeten una total flexibilitat en el treball deslocalitzat, tant per a empleats com per als clients a què es permeta l'accés a certes aplicacions.
 • Permeten rebaixar els costos/lloc de treball, alhora que permeten la reutilització d'equips existents.
 • Desenvolupament d'aplicacions.
 • Creació d'aplicacions fetes a mida, inclosos desenvolupaments específics de maquinari.
 • Optimització energètica i control: els sistemes de centralització d'informació i telecomandament aplicats a clients multicentre són una eina molt potent de reducció i optimització de costos i serveis que normalment estan repetits en aquest tipus d'empreses.
Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

 • Desenvolupament de productes específics sobre la base d'instruments de mercat cada vegada més utilitzats, com ara les comunicacions IP i els protocols web.

AVANTATGES COMPETITIUS

 • Tots els treballs de l'empresa es basen en desenvolupaments propis, és a dir, sense dependència tecnològica de tercers, la qual cosa permet graduar els costos en funció de les necessitats del client.

Aplicacions de la tecnologia
 • Serveis de virtualització.
 • Servidors centralitzats empresarials.
 • Telefonia IP.
 • Optimització de consums mitjançant tècniques recurrents.
 • Sistemes complexos d'autorització intel·ligent de moviments en edificis i dependències.
 • Desenvolupaments específics de maquinari-programari.
 • Execució d'instal·lacions clau en mà.
Sectors cap als que es dirigeix
 • Totes les àrees d'activitat.
 • Instal·lacions dirigides al sector de la petita i mitjana empresa, inclòs tot l'espectre de professionals a què pot interessar tant la introducció de centraletes IP residents en un ordinador com els sistemes de virtualització de dades, una cosa quasi equivalent al cloud-computing però en la qual la informació es manté dins de l'empresa.

 

Informació de contacte

Ángela CoronadoGerentinfo@imtrag.net Telèfon fixe: (+34) 961 134 415