Menú Portal

Perfil del contractant

Benvinguts al Perfil del contractant de la Fundació Parc Científic Universitat de València, que després de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, sobre contractes del sector públic, ha passat a tenir la consideració de poder adjudicador.

Com a conseqüència d’això anterior, i en previsió de l’aplicació de l’esmentada norma, la nostra organització ha elaborat les Instruccions internes de contractació d’obligat compliment que garanteixen l’observança i efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i igualtat i no discriminació en l’adjudicació dels seus contractes. A partir del dia 9 de març de 2018, les Instruccions internes de contractació únicament seran aplicables als expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

El Perfil del contractant de la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) està allotjat en la Plataforma de contractació del sector públic, a la qual es pot accedir a través de l’enllaç següent:

Perfil del contratant de l'FPCUV en la Plataforma de Contratació del Sector Públic

Tota la informació relativa a les licitacions de l’FPCUV es troba disponible des del 9 de març de 2018 en aquesta Plataforma.

Llei de contractes del sector públic

  • Llei de contractes del sector públic (en vigor des del 9 de març de 2018)Descarregar

Instruccions internes de contractació

  • Instruccions internes de contractació de l’FPCUV (en vigor fins al 9 de març de 2018)Descarregar
  • Instruccions internes de contractació menor Descarregar

Licitacions (des del 9 de març de 2018):

Nº ExpedientProcedimentObjectePressupost base licitacióData límit ofertesEstat 
PSS01-09012020Obert SimplificatSubministrament aigua mineral natural embotellada i gots d'usar i tirar1.670.40 € IVA no inclòs28/01/2020 15:00 horesObert
PSS03-20112019Obert SimplificatSubministrament aigua mineral natural embotellada i gots d'usar i tirar1.670,40 € IVA no inclòs05/12/2019 15:00 horesDesert
PS03-15112019Obert SimplificatServei de pòlisses d'assegurances5.036 € IVA no inclòs02/12/2019 12:00 horesDesert
PA03-20092019ObertServicis Postals605 € IVA inclòs
Contracte basat en l'Acord Marc de servicis postals de la GVA (EXP.5/18CC)
Formalitzat
PA02-17062019Obert
Concessió del servei d'explotació de màquines expenedores de begudes fredes i calentes, i diversos aliments
Cànon d'explotació anual: 7.000 € IVA no inclòs04/07/2019 15:00 hores Formalitzat
PSS02-10052019Obert SupersimplificatSubministrament sistema control d'horari i servei de manteniment d'aquest8.603 € IVA inclòs06/06/2019 15:00 horesFormalitzat
PSS01-13032019Obert SupersimplificatServei Assessorament laboral9.147,60 € IVA inclòs25/03/2019 15:00 horesFormalitzat
PA01-28022019ObertServei Comunicaciò i Màrqueting Digital

43.560 € IVA inclòs

25/03/2019 15:00 hores

Formalitzat

PS01-19112018Obert Simplificat Serveis Assessorament laboral, comptable i fiscal 

Lot 1. Assessorament comptable i fiscal: 19.602 € IVA inclòs  

Lot 2. Assessorament laboral: 8.494 € IVA inclòs

19/12/2018 15:00 hores

Lote 1.

Formalitzat 

Lote 2.

Desert

 

Licitacions adjudicades (fins al 9 de març de 2018):

 

DescripcióQuadre de característiquesTermini de presentació d’ofertesData de resolucióData de publicacióResolució
Actualització de la plataforma web de la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV)DESCARREGA13/06/2017 A 28/06/2017 fins a les 14.00 h.19/07/201719/07/2017DESCARREGA
Servei d’auditoria de comptes anuals i de compliment de la legalitat de la FCPUV

DESCARREGA

07/03/2017 a 27/03/2017 fins a les 14.00 h.12/05/201716/05/2017DESCARREGA
Servei d’explotació de màquines expenedores de productes o serveis dels edificis del Parc Científic de la Universitat de ValènciaDESCARREGA05/12/2014 a 22/12/201428/01/201530/01/2015DESCARREGA
Servei de manteniment i neteja de zones enjardinades als edificis del Parc Científic de la Universitat de València (zona empresarial)DESCARREGA03/12/2013 a 16/12/201318/12/201318/12/2013DESCARREGA
Serveis de control i informació d’accessos en el Parc Científic de la Universitat de ValènciaDESCARREGA03/12/2013 a 16/12/2013 18/12/2013 18/12/2013DESCARREGA
Gestió del manteniment i conservació de les instal·lacions ampliades de l’edifici 3 (CUE) del Parc Científic de la Universitat de ValènciaDESCARREGA16/05/2013 a 28/05/2013 31/05/2013 31/05/2013DESCARREGA

Adequació i integració dels sistemes de seguretat (sistemes de detecció d’incendis, sistemes de detecció contra robatori i intrusió, sistema de circuit tancat de televisió) de les instal·lacions existents als edificis del Parc Científic de la Universitat de València (Àrea Empresarial)

DESCARREGA27/02/2012 a 12/03/2012 22/03/2012 22/03/2012DESCARREGA
Contractació del subministrament, la instal·lació i la configuració d’un conjunt de punts de càrrega per a vehicles elèctrics per la Fundació Parc Científic Universitat de ValènciaDESCARREGA01/12/2011 a 26/12/201116/01/201217/01/2012DESCARREGA