Menú Portal

Òrgans de representació: Patronat

El Patronat de la Fundació Parc Científic Universitat de València es compon dels òrgans de representació següents:

 

Presidència

Universitat de València-Estudi General, en la persona de la Rectora Sra. M.ª Vicenta Mestre Escrivà.

 

Vicepresidència 1ª

Vicerectorat d´Innnovació i Transferència de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per la Sra. M.ª Dolores Real García.

 

Vicepresidència 2ª

Confederació Empresarial Valenciana, representada en la actualitat pel Sr. Salvador Navarro Pradas.

 

Secretaria

Secretaria general de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per la Sra. M.ª Elena Olmos Ortega.

 

Vocals

Banco Santander, SA, entitat representada en l'actualitat pel Sr. José Miguel Lorente Ayala.

 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, representada en l'actualitat pel Sr. José Vicente Morata Estragués.

 

Direcció del Parc Científic de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Juan Antonio Raga Esteve.

 

Gerència de la Universitat de València, càrrec exercit actualment pel Sr. Juan Vicente Climent Espí.

 

Presidència del Consell Social de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Manuel Broseta Dupré.

 

Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO), representada en l'actualitat pel Sr. Arturo León López.

 

Ajuntament de València, representat en l'actualitat pel Sr. Roberto Jaramillo Martínez.

 

Ajuntament de Paterna, representat en l'actualitat pel Sr. Juan Antonio Sagredo Marco.

 

Ajuntament de Burjassot, representat en l'actualitat pel Sr. Manuel Lozano Relaño.

 

Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), representada en l'actualitat pel Sr. José Pío Beltrán.

 

Vicerectorat d´Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per la Sra. Elena Martínez García.

 

Vicerectorat d’Economia i Infraestructures de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Juan Luis Gandía Cabedo.

 

Vicerectorat d´Investigació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Carlos Hermenegildo Caudevilla.

 

Vicerectorat d´Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Joaquín Aldás Manzano.

 

Vicerectorat d´Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per la Sra. M.ª Adela Valero Aleixandre.

 

Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat pel Sr. Carles Padilla Carmona.

 

Generalitat Valenciana, representada en l'actualitat pel vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació, Sr. Andrés García Reche.