Parc Científic de la Universitat de València
Menú portal

acteparc

En virtut de la resolució de 30 de desembre de 2009, de la ministra de Ciència i Innovació, es concedeix a l’actuació PEP 430000-2009-013 una ajuda cofinançada per FEDER, d’acord amb les bases reguladores i convocatòria aprovades per Ordre CIN/1862/2009, de 7 de juliol (BOE d’11 de juliol) per a la concessió d’ajudes públiques, dins del subprograma d’actuacions científiques i tecnològiques en parcs científics i tecnològics (ACTEPARQ 2009).