Parc Científic de la Universitat de València
Menú portal

innplanta

En virtut de la resolució de 15 de desembre de 2010 de la ministra de Ciència i Innovació, es concedeixen unes ajudes cofinançades per la Unió Europea a través del FEDER, a les actuacions PCT-010000-2010-006 i PCT-010000-2010-007; d’acord amb l’Ordre CIN/1862/2009, de 7 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes públiques a la ciència i tecnologia en la línia instrumental d’actuació d’infraestructures cientificotecnològiques, del Pla nacional de R+D+i, 2008-2011, així com l’Ordre CIN/1589/2010, de 9 de juny, per la qual es convoquen les ajudes contemplades en el subprograma d’actuacions cientificotecnològiques, a entitats públiques instal·lades als parcs científics i tecnològics (INNPLANTA).