PCUV
AVI

PRESENTACIÓ

La innovació empresarial, entesa com l'aplicació de coneixement o tecnologia nous en els productes o processos productius, en el màrqueting, en la logística, o en l'organització de l'empresa, entre altres, és una de les fonts principals per a generar i mantindre un avantatge competitiu.

La innovació és la palanca capaç de convertir el coneixement en solucions als reptes i desafiaments que afloren en els nostres temps.

En este context naix el Projecte *INNpresa; Observatori d'innovació en l'empresa com una iniciativa de la *Fundació *Parc *Científic Universitat de València, amb la col·laboració de l'Agència Valenciana de la Innovació. L'objectiu que perseguix este projecte és identificar les bones pràctiques de les empreses valencianes que innoven amb èxit, així com impulsar la cultura de la innovació com a factor rellevant per a afrontar nous reptes i activar un canvi qualitatiu i quantitatiu en les empreses de la nostra econòmica.

Per a la consecució d'estos objectius, la *Fundació *Parc *Científic Universitat de València posa en marxa, entre altres iniciatives, l'Observatori *INNpresa. Innovant en l'empresa. A través d'este Observatori posem a la disposició de les empreses valencianes, així com d'altres potencials destinataris, el coneixement del nostre teixit innovador, ajudant les empreses valencianes a aplicar els mecanismes per a innovar amb èxit.