Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport
Parc Científic de la Universitat de València
Menú portal

PPC/2017/021

Amb data 7 de novembre de 2017 la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència concedeix a la FPCUV subvenció per a la promoció i dinamització dels parcs científics, corresponent a la convocatòria establerta en l’annex XV, de la resolució del 25 de gener de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 7968 / 30.01.2017). Projecte d’estratègia digital de fidelització al Parc Científic Exp. PPC/2017/021.