Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport
Parc Científic de la Universitat de València
Menú portal

PPC/2018/017

Amb data 14 de juny de 2018, la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència concedeix a la FPCUV subvenció per a la promoció i dinamització dels parcs científics, corresponent a la convocatòria establerta en l’annex XV, de la Resolució del 2 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8164 / 07.11.2017). Projecte d’activació de l’estratègia de màrqueting digital i comunicació Exp. PPC/2018/017.