Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport
Parc Científic de la Universitat de València
Menú portal

PPC/2018/014

Amb data 14 de juny de 2018 la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència concedeix a la FPCUV subvenció per a la promoció i dinamització dels parcs científics, corresponent a la convocatòria establerta en l’annex XV, de la resolució del 2 de noviembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8164 / 07.11.2017). Projecte VLC START UP 2018 (línea foment a l’emprenedor) Exp. PPC/2018/014.