Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

1. ACTIVITATS D'I+D INDEPENDENT

1.1.Investigació independent per a la identificació i caracterització de les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana (PICEI) 2019

L'objectiu d'aquesta línia d'investigació és el d'afavorir el coneixement, la visibilitat, el creixement i la consolidació del conjunt d'empreses innovadores de la Comunitat Valenciana mitjançant el desenvolupament d'una investigació independent, els resultats de la qual es materialitzaran en la publicació d'un informe públic que incloga els principals resultats i magnituds d'activitat i rendiment de les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de posar en valor (de forma agregada, mai particular) les seues capacitats, fites, dimensió, estructura, tecnologies, etc.

Aquesta actuació, es troba en la seua última fase de treball, havent obtingut els següents resultats:

  • 254 empreses innovadores identificades
  • 143 empreses innovadores participants
  • Ràtio de 56% de participació de les empreses identificades
  • 5 parcs científics
  • 4 entitats col·laboradores
  • 2 dinàmiques de grup amb representants dels parcs i de les entitats col·laboradores
  • Realització de l'enquesta amb 52 preguntes
  • Més de 1.800 hores de dedicació del personal dels parcs i contractat per al desenvolupament del Programa

 

1.2.Tecnoceldes - eixos d'innovació territorial

El present projecte ha estudiat les possibilitats que presenta el concepte de tecnocelda per a configurar-lo als Parcs Científics, en tant que eixos d'innovació territorial a la Comunitat Valenciana i mitjançant la posada en marxa de “micro-espais” d'innovació vinculats a universitats que puguen ser capaces de catalitzar l'emprenedoria innovadora i la transferència de tecnologia en entorns allunyats dels grans nuclis urbans de la Comunitat.  

Es tracta de projecte d'investigació exploratori mitjançant el qual avaluar el full de ruta per al llançament de dues experiències pilots (a manera de living-labs) en diferents enclavaments geogràfics de la Comunitat Valenciana (Ontinyent i Gandia) per a analitzar el grau d'impacte en el teixit socioeconòmic que tindrien aquestes tecnoceldes dins del territori en el qual se circumscriuen, així com l'efecte incentivador de l'emprenedoria innovadora que serien capaces de generar.

https://news.pcuv.es/fpcuv-firma-un-convenio-con-el-ivace-por-valor-de-350.000-euros-para-impulsar-la-transferencia-de-conocimiento-y-fomentar-el-emprendimiento-innovador