Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

3. ACTIVITATS DE FOMENT DE L'EMPRENIMENT INNOVADOR

3.1. Difusió del potencial científic tecnològic de la Universitat de València per a la creació de consorcis internacionals i captació de recursos en projectes internacionals d'I+D+i. Fase 2. Creació de consorcis

  •     Preparació de propostes, formació de consorcis, i suport fins a la presentació de les propostes
  •     Col·laboració amb altres organismes públics/privats a nivell nacional o internacional

 

3.2. Transforma 2019 - prototip pilot de transformació digital d'empreses innovadores

Posada en marxa d'un prototip o projecte pilot de transformació digital, emmarcat en l'activitat de l'entitat gestora de l'àrea empresarial del PCUV, per a la millora en el lliurament de serveis. Aquesta prova pilot servirà de base per a avaluar el procés de digitalització i les eines a implantar, per a, en una fase posterior, traslladar el procés a un conjunt d'empreses interessades a abordar un projecte de digitalització. S'emprarà el coneixement adquirit per a difondre'l com un catàleg de bones pràctiques a l'hora d'emprendre un projecte de transformació digital.

Fase 1. Diagnòstic i consultoria pilot
Durant el projecte s'ha finalitzat la fase pilot d'avaluació de l'estat actual de maduresa digital de l'entitat gestora de l'àrea empresarial del PCUV i s'ha identificat l'estat futur per a la seua evolució, detallat en un pla de digitalització.
Fase 2. Desplegament d'accions pilot
Segons la proposta del pla d'acció per a la implantació del Pla de Transformació Digital (PTD), amb l'objectiu de la millora dels serveis, se suggereix com a actuació prioritària dotar a la Sala de Juntes i l'Auditorium d'un sistema de retransmissió de vídeo on-line, per internet en directe, dels esdeveniments, tallers i formacions realitzats en l'àrea empresarial del PCUV, la qual cosa potenciaria la difusió i accessibilitat d'aquesta mena d'accions a un públic més general. Amb aquest sistema es podrà assistir als esdeveniments en temps real sense necessitat de desplaçament, l'emissió podrà visualitzar-se sota demanda una vegada compartida en YouTube o xarxes socials, el que genera un major abast dels continguts.


3.3. Premis rePCV 2019

Els I Premis de la Xarxa de Parcs Científics Valencians ha sigut una línia d'activitat dirigida a premiar l'activitat de les empreses més innovadores vinculades a aquests cinc ecosistemes d'innovació. Les accions dutes a terme en aquesta secció han sigut desenvolupades pels cinc parcs, coordinats per la Fundació CPI.

Fotogaleria dels I Premis rePCV