Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

DINAMITZA-CV 2018

En virtut de la resolució de 2 d’agost de 2018 de la Presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), es concedeixen ajudes a l’actuació PLATAFORMES WEB número d’expedient IMDINC/2018/1; d’acord amb l’Ordre 12/2017, de 31 de maig de 2017 (DOCV núm. 8055, de 05/06/2017), per la qual s’estableixen les bases reguladores, així com la Resolució d’11 d’abril de 2018 (DOCV núm. 8283, de 27/04/2018), per la qual es convoquen subvencions a projectes de dinamització territorial per a una indústria sostenible a la Comunitat Valenciana.

El projecte "Activació del pla d’estratègia digital de la FPCUV 2017-2018" té com a objectiu construir un ecosistema de comunicació digital que permeta aprofitar les oportunitats de comunicació que ofereix la tecnologia per a impulsar la seua rellevància en l’entorn innovador internacional, nacional i de la Comunitat Valenciana.