Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

LÍNIA 2: Suport a l'emprenedoria innovadora

2.1. ACCIÓ TECH2BUSINESS

Impuls a la creació i consolidació de teixit empresarial innovador i dinamització de la seua relació amb el sistema d’investigació de les universitats públiques valencianes. Es desenvoluparan activitats de promoció de la creació i consolidació de spin-offs i empreses innovadores i es prestaran serveis de suport en aspectes com el desenvolupament del model de negoci, la transferència de la propietat intel·lectual, la constitució de l’equip, la gestió empresarial, l’accés a finançament i la capacitació en tecnologies habilitadores per a la nova economia.


2.1.1. Programa II Premios rePCV

L’objecte específic d’aquesta segona edició dels premis de la Red de Parques Científicos Valencianos és reconèixer l’activitat de les iniciatives emprenedores i empresarials atenent aquests criteris: creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l’entorn.

Aquesta activitat ha sigut coordinada per l’equip tècnic de la Fundació General UJI-ESPAITEC en què han participat els cinc ecosistemes d’innovació de la Red de Parques Científicos Valencianos amb el suport de l’Agència  Valenciana d’Innovació. Després de la recepció de candidatures, les empreses guanyadores han sigut: millor startup (Darwin Bioprospecting Excellence), millor spin-off (VlcPhotonics) i millor empresa per la seua significativa col·laboració amb la universitat (UBE Corporation Europe).


2.1.2. Programa Transforma Emprenedoria

Derivada de la crisi sanitària provocada per la covid-19, declarada pandèmia per l’OMS, el passat 11 de març de 2020, es requereixen accions orientades a agilitar els processos de digitalització de les organitzacions i impulsar solucions de teletreball.

Mitjançant aquest projecte es pretén afavorir la incorporació de tecnologies habilitadores a empreses innovadores o de base cientificotecnològica, i la col·laboració entre universitat-empresa. L’actuació consisteix en la posada en marxa d’un prototip o projecte pilot de transformació digital, emmarcat en l’activitat de l’entitat gestora de l’àrea empresarial del PCUV, per a la millora en el lliurament de serveis.

El projecte pilot ha consistit en la posada en marxa d’un sistema de gestió documental i eines col·laboratives en el núvol. Per al desplegament de la gestió documental i dels serveis en el núvol es va seleccionar la suite Microsoft 365. Els principals objectius d’aquest prototip són: el desplegament d’eines que faciliten una cultura del treball col·laborativa, facilitar l’accés, emmagatzematge i classificació de la informació, aconseguir una gestió racional dels recursos minimitzant l’ús del paper, així com la capacitació del personal en les noves eines.

Ha format part del projecte la formació del personal propi per a reforçar les habilitats i capacitats en el maneig de les tecnologies digitals i habilitadores.

S’ha emprat el coneixement adquirit per a difondre’l a través d’una publicació digital distribuïda en format e-book, gratuïta i de lliure accés. Aquest manual pretén oferir un catàleg de bones pràctiques que constituïsca una eina de treball per a empreses innovadores que desitgen iniciar o avançar en el camí de la digitalització.

Descarrega ací el llibre electrònic Catálogo de buenas prácticas para la transformación digital de empresas innovadoras