Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

LÍNIA 1: Impuls de la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat i empresa

1.1. ACCIÓ TRANSFERBOOST

Estímul de l’oferta tecnològica, identificació d’oportunitats, promoció de talent, activació i acompanyament de projectes concrets d’investigació aplicada entre investigadors de la Red de Parques Científicos de la Comunidadt Valenciana (RePCV) i empreses. S’executarà a través d’interaccions orientades segons necessitats i reptes específics identificats amb les empreses (dinàmiques pull) i a partir del coneixement aplicable disponible en les universitats (dinàmiques push). Es combinaran accions genèriques d’estímul de projectes innovadors com accions específiques en àrees de prioritat estratègica regional/global com agroalimentació, automoció i mobilitat sostenible, economia circular, salut, tecnologies habilitadores, emergències i hàbitat sostenible, i perseguint sempre un palanquejament en el sistema d’ajudes públiques a la innovació empresarial, amb un èmfasi especial en el finançament de la UE, nacional i autonòmic.

 

1.1.1. Programa Innotransfer

D’una manera conjunta per part dels cinc parcs científics de la Comunitat Valenciana i amb la coordinació metodològica de la Ciutat Politècnica de la Innovació, s’ha desenvolupat aquesta iniciativa com a resposta a les conclusions definides pels comitès estratègics d’innovació especialitzada (CEIE) de l’AVI. Els CEIE conclouen que són necessàries eines i accions com: suport als projectes d’R+D+I col·laboratius, diàlegs tecnològics ciència-empresa, concursos per a empreses emergents que exploten solucions, ajudes a projectes col·laboratius, accions de difusió. En definitiva, accions que estimulen la connexió real entre coneixement i reptes per a aconseguir que les solucions identificades puguen desenvolupar-se. Aquesta activitat pretén contribuir a estimular la interacció entre tots els agents proveïdors de les solucions de la Comunitat Valenciana i les empreses de la Comunitat Valenciana que les poden portar al mercat.

Individualment per part de la FPCUV, actuant sobre coneixement i resultats d’investigació de la UV i el PCUV, es persegueix estimular la seua transferència al teixit productiu, connectant reptes i problemes en la part empresa amb propostes i solucions en la part UV que puguen convertir-se en contractes de transferència.

En particular, l’FPCUV ha coordinat i desenvolupat les activitats del projecte INNOTRANSFER referent al sector AGROALIMENTACIÓ, en què s’ha posat en contacte actors de l’ecosistema innovador valencià i s’ha creat una plataforma d’expressions d’interès –oportunitats d’innovació– d’accés públic i de maneig senzill.

https://innotransfer.org/agroalimentacion/

 

1.1.2. Programa Transforma difusió

Aquesta actuació té com a objectiu la divulgació dels resultats de la investigació que es du a terme a la Universitat de València o als seus instituts d’investigació relacionada amb tecnologies habilitadores per a la nova economia, i com a temàtica prioritària els reptes establerts pel comitè estratègic d’innovació especialitzat en tecnologies habilitadores de l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI).

Es pretén editar una publicació digital, en format de llibre electrònic, gratuïta, de lliure accés, i que oferisca una informació de valor enfocada des d’una perspectiva tècnica, investigadora i professional. La seua temàtica versarà sobre les línies d’investigació que s’estan duent a terme en tecnologies digitals, entre altres, de realitat virtual, realitat augmentada, simulació i sistemes d’aprenentatge. També es considerava la realització d’una jornada de presentació d’aquesta publicació.

 

1.1.3. Programa Smart Park

El projecte SMART PARK pretén impulsar la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat-empresa mitjançant l’ús del propi Parc com a prova de concepte per a experimentar noves solucions innovadores (productes/serveis) que després puguen ser replicables i exportables a altres contextos urbans i socials. Es tracta de transformar les infraestructures del PCUV i usar tota la seua massa crítica d’usuaris a manera de living-lab.

Els parcs científics són espais on conflueixen científics, estudiants i emprenedors, i posseeixen una considerable massa crítica d’usuaris (tant a nivell personal com empresarial) prou gran per a fer experiments socials i avaluar les potencials barreres d’implantació d’innovacions tecnològiques en el mercat. Es tracta, en definitiva, de configurar el mateix parc com un living-lab on testar productes i serveis innovadors per ser replicats, en fases posteriors, en altres contextos urbans més grans i complexos.

En aquest projecte s’ha configurat el Parc Científic a manera de living-lab on avaluar la implantació de solucions innovadores d’acord amb els reptes prioritaris de la Comunitat Valenciana identificats pels CEIE. Les proves de concepte posades en marxa han consistit en el monitoratge energètic als edificis del PCUV i la generació d’energia solar fotovoltaica per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

 

1.2. ACCIÓ INNOMAP

Mapatge i caracterització del teixit empresarial innovador en l’entorn dels parcs científics i les seues àrees d’influència extensible a la Comunitat Valenciana. Es persegueix un millor coneixement dels factors impulsors i limitants de la innovació i el seu impacte. El treball desenvolupat, i el seu seguiment i manteniment al llarg del temps, permetrà ampliar el conjunt d’empreses objectiu dels punts anteriors i orientar millor la interacció entre universitat i empresa mitjançant el coneixement i la tecnologia.

 

1.2.1 Programa PICEI 2020

L’objectiu d’aquesta proposta de línia d’actuació ha sigut desenvolupar el PROGRAMA DE CARACTERITZACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES PER A IMPULSAR LA SEUA PROJECCIÓ (PICEI 2020), prenent com a referència la metodologia i know-how desenvolupats per la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) i la recent coordinació i execució, junt amb la resta de parcs científics de la Red de Parques Científicos Valencianos (RePCV), de la primera edició desenvolupada en 2019 del PROGRAMA D’IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PICEI) que ha inclòs un estudi d’investigació sobre una població de 254 empreses innovadores, de les quals van contestar l’enquesta 142. L’anàlisi d’aquesta edició 2020 s’ha realitzat sobre la població empresarial innovadora situada a la Comunitat Valenciana, incloent-hi com a col·laboradors del programa per a la identificació d’empreses innovadores:

  • Els cinc parcs científics i tecnològics pertanyents a la RePCV:

  - Espaitec-Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I

  - Parc Científic de la Universitat de València

  - Ciutat Politècnica de la Innovació - Universitat Politècnica de València

  - Parc Científic d’Alacant - Universitat d’Alacant

  - Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

  • L’Associació Valenciana de Start-ups
  • València Parc Tecnológic
  • CEEI València (Centre Europeu d’Empreses Innovadores)
  • Ajuntament de València per mitjà de València Activa
  • Startupxplore
  • Altres entitats com REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana)

 

Informe de resultats del PICEI