Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

LÍNIA 1: Impuls de la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat i empresa

1.1. ACCIÓ TRANSFERBOOST

Estímul de l’oferta tecnològica, identificació d’oportunitats, promoció de talent, activació i acompanyament de projectes concrets d’investigació aplicada entre investigadors de la Red de Parques Científicos de la Comunidadt Valenciana (RePCV) i empreses. S’executarà a través d’interaccions orientades segons necessitats i reptes específics identificats amb les empreses (dinàmiques pull) i a partir del coneixement aplicable disponible en les universitats (dinàmiques push). Es combinaran accions genèriques d’estímul de projectes innovadors com accions específiques en àrees de prioritat estratègica regional/global com agroalimentació, automoció i mobilitat sostenible, economia circular, salut, tecnologies habilitadores, emergències i hàbitat sostenible, i perseguint sempre un palanquejament en el sistema d’ajudes públiques a la innovació empresarial, amb un èmfasi especial en el finançament de la UE, nacional i autonòmic.

 

1.1.1. Programa Innotransfer

De manera conjunta, els cinc parcs científics de la Comunitat Valenciana, i amb la coordinació metodològica de la Ciutat Politècnica de la Innovació, han desenvolupat aquesta iniciativa com a resposta a les conclusions definides pels Comités Estratègics d'Innovació Especialitzada (CEIE) de la Agència Valencina de la Innovació (AVI). Els CEIE conclouen que són necessàries eines i accions com: suport als projectes d'I+D+i col·laboratius, diàlegs tecnològics ciència-empresa, concursos per a start-ups que exploten solucions, ajudes a projectes col·laboratius, accions de difusió. En definitiva, accions que estimulen la connexió real entre coneixement i reptes per a aconseguir que les solucions identificades puguen desenvolupar-se. Aquesta activitat pretén contribuir a estimular la interacció entre tots els agents proveïdors de les solucions de la Comunitat Valenciana i les empreses de la Comunitat Valenciana que les poden portar al mercat.

De manera individual, per part de la FPCUV, actuant sobre coneixement i resultats d'investigació de la UV i el PCUV, es persegueix estimular la seua transferència al teixit productiu connectant reptes i problemes en la part empresa amb propostes i solucions en la part UV que puguen esdevindre en contractes de transferència.

En particular, la FPCUV ha coordinat i desenvolupat les activitats del projecte INNOTRANSFER referent al sector AGROALIMENTACIÓ i SALUT en les quals s'ha posat en contacte a actors de l'ecosistema innovador valencià i s'ha creat una plataforma per a l'encreuament de reptes i propostes de solució -oportunitats d'innovació- d'accés públic i de senzill maneig, una acció que s'ha materialitzat en l'organització de cinc esdeveniments (webinarios):

Webinar Innotransfer Valoriazación dels residus i subproductes

Webinar Innostransfer Oportunitats d'Innovació en el Sector Hortofructícola

Webinar Innotransfer Seguretat Alimentària. Reptes i Oportunitats 

Webinar Innotransfer Alimentació i Dieta Hospitalària

Webinar Innotransfer Aprofitament de l'Aigua

 

1.1.2. Programa Transforma difusió

Aquesta actuació té com a objectiu la divulgació de la investigació que es realitzen a la Universitat de València relacionades amb tecnologies habilitadores per a la nova economia, plantejant com a temàtica prioritària, els reptes establits pel Comité Estratègic d'Innovació especialitzat en Tecnologies Habilitadores de l'Agència Valenciana d'Innovació (AVI).

Es pretén editar dues publicacions digitals, en format ebook, gratuïtes, de lliure accés, i que oferisquen una informació de valor enfocada des d'una perspectiva tècnica, investigadora i professional. La seua temàtica versa sobre les Tecnologies Habilitadores Digitals (THD), com són el Machine Learning (Tiny ML) i la Intel·ligència Artificial aplicada als negocis (Business Artificial Intelligence).

En la redacció dels capítols d'aquestes publicacions participaren experts en els camps d'aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial en la seua majoria investigadors i professors de la Universitat de València. Per a la generació dels continguts de les publicacions digitals s'ha comptat amb la col·laboració del grup d'investigació Intelligent Data Analysis Laboratory (IDAL) de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València.

Descarrega ací l'ebook Tiny ML: la nova revolució en la IoT

Descarrega ací l'ebook Business Artificial Intelligence

 

1.1.3. Programa Smart Park

SMART PARK: configuració del Parc Científic a manera de living-lab on avaluar la implantació de solucions innovadores d'acord amb els reptes prioritaris de la Comunitat Valenciana identificats pels CEIE (eficiència energètica i sostenibilitat). (FPCUV).

Repte 1: Optimització del comportament real dels edificis i habitatges per a millorar el seu rendiment i manteniment, la seua interoperabilitat i/o la seua adaptabilitat. Desenvolupament i integració de sistemes de sensorización, monitoratge i anàlisi i gestió de dades en paràmetres del consum d'energia i el confort, amb impacte tant en l'usuari com en el professional o altres agents vinculats a l'hàbitat.

Repte 3: Edificis de consum energètic quasi nul. Desenvolupament i implementació de sistemes personalitzats en l'ús de fonts d'energia renovables, tant a nivell individual com col·lectiu destinades a augmentar l'autoconsum.

Repte 4: Sistemes de gestió de la mobilitat urbana i interurbana. Objectiu: identificació de solucions de mobilitat innovadores per a facilitar la mobilitat interurbana i la connexió de les ciutats amb les seues àrees industrials i metropolitanes. Elaboració d'un Pla de Transport al Treball per al foment de la mobilitat sostenible a l'entorn del PCUV.

Decarrega l’informe de mobilitat dels treballadors del PCUV

 

1.2. ACCIÓ INNOMAP

Mapatge i caracterització del teixit empresarial innovador en l’entorn dels parcs científics i les seues àrees d’influència extensible a la Comunitat Valenciana. Es persegueix un millor coneixement dels factors impulsors i limitants de la innovació i el seu impacte. El treball desenvolupat, i el seu seguiment i manteniment al llarg del temps, permetrà ampliar el conjunt d’empreses objectiu dels punts anteriors i orientar millor la interacció entre universitat i empresa mitjançant el coneixement i la tecnologia.

 

1.2.1 Programa PICEI 2021

L'objectiu d'aquesta proposta de línia d'actuació ha sigut desenvolupar el PROGRAMA DE CARACTERITZACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES PER A IMPULSAR LA SEUA PROJECCIÓ (PICEI 2021), prenent com a referència la metodologia i know-how desenvolupats per la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) i la recent coordinació i execució, al costat de la resta de parcs científics de la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV), de les dues primeres edicions desenvolupades en 2019 i 2020 del PROGRAMA DE CARACTERITZACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES PER A IMPULSAR LA SEUA PROJECCIÓ (PICEI) que ha inclòs un estudi d'investigació sobre una població de 3.200 empreses innovadores, de les quals van contestar l'enquesta 611. L'anàlisi d'aquesta edició 2021 s'ha realitzat sobre la població empresarial innovadora situada a la Comunitat Valenciana, incloent, com a col·laboradors del Programa per a la identificació d'empreses innovadores:

  • Els 5 parcs científics i tecnològics pertanyents a la rePCV:

  - Espaitec-Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I

  - Parc Científic de la Universitat de València

  - Ciutat Politècnica de la Innovació - Universitat Politècnica de València

  - Parc Científic d'Alacant - Universitat d'Alacant

  - Parc Científic de la Universitat Miguel Hernàndez d'Elx

  • L'Associació Valenciana de Start-ups
  • València Parc Tecnológic
  • CEEI València (Centre Europeu d'Empreses Innovadores)
  • Ajuntament de València per mitjà de València Activa
  • Startupxplore
  • Altres entidats com REDIT (Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana)

Quant a l'estat d'execució del projecte, s'ha realitzat íntegrament. També s'han contractat els serveis professionals d'un proveïdor especialitzat per a l'actualització del quadre de comandament (dashboard) amb les dades dels Programa PICEI 2019 i PICEI 2020.

Més informació en la pàgina Web del Programa: Informe de resultats del PICEI