Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

LÍNIA 2: Suport a l'emprenedoria innovadora

2.1. ACCIÓ TECH2BUSINESS

Impuls a la creació i consolidació de teixit empresarial innovador i dinamització de la seua relació amb el sistema d’investigació de les universitats públiques valencianes. Es desenvoluparan activitats de promoció de la creació i consolidació de spin-offs i empreses innovadores i es prestaran serveis de suport en aspectes com el desenvolupament del model de negoci, la transferència de la propietat intel·lectual, la constitució de l’equip, la gestió empresarial, l’accés a finançament i la capacitació en tecnologies habilitadores per a la nova economia.


2.1.1. Programa Premis rePCV 2023

L'objecte específic d'està edició 2023 dels Premis de la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV) és reconéixer l'activitat de les iniciatives emprenedores i empresarials atesos estos criteris: creixement, caràcter innovador, estratègia empresarial i aportació a l'entorn.

Esta activitat ha sigut coordinada per l'equip tècnic del Parc Científic de la Universitat de València en la qual han participat els cinc ecosistemes d'innovació de la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV) amb el suport de l'Agència Valenciana de la Innovació. Després de la recepció de candidatures, les empreses guanyadores han sigut: Medalchemy (categoria spin-off), Oscillum Biotechnology (categoria startup) i FACSA (categoria Col·laboració Empresa-Universitat).

Lliurament dels V Premis rePCV
 

2.1.2. Programa Transforma ENS

La finalitat d'este programa és el desenvolupament d'una prova pilot per a desplegar un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació seguint les mesures de seguretat recollides en l'ENS RD311/2022. Per a reforçar esta conformitat, s'ha realitzat una auditoria externa duta a terme per una entitat acreditada per ENAC amb la finalitat de validar la certificació de conformitat en l'ENS.

Durant el projecte s'han realitzat accions de difusió dirigides a empreses, professionals i administracions públiques per a donar a conéixer com implementar i certificar un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació amb les normes ISO 27001 i l'ENS. Estes accions s'han materialitzat amb la realització de 3 vídeo càpsules informatives on s'ha descrit el projecte pilot realitzat juntament amb diferents casos d'èxit exposats per empreses tractores en implantació de SGSI.

Un altre de les activitats que s'ha dut a terme és el desenvolupament d'una cultura de seguretat de la informació dins de les organitzacions, a través de la formació i conscienciació a usuaris del sistema d'informació de tallers i simulació de ciberincidents, eines fonamentals per a preparar als equips de resposta davant un esdeveniment real.

El programa s'ha desenvolupat en les següents fases:
Fase 1: Identificació del context i marc normatiu.
Fase 2: Diagnòstic i Gap Anàlisi.
Fase 3: Definició de l'abast de l'ENS i categorització del sistema.
Fase 4: Anàlisi i Gestió del Risc.
Fase 5: Declaració d'Aplicabilitat.
Fase 6: Implantació del SGSI.
Fase 7: Formació especialitzada en seguretat de la informació.
Fase 8: Prova d'enginyeria social.
Fase 9: Auditoria interna i Informe auditoria.
Fase 10: Auditoria de certificació.
Fase 11: Accions de difusió.
Fase 12: Millora contínua.

Més Informació en:

La Fundació Parc Científic Universitat de València obté la recertificació de Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat fins a 2026

 

2.1.3. Programa Transforma Procesos

El programa ha consistit en desenvolupar un pilot per a optimitzar les operacions i processos en l'ecosistema d'innovació de l'Àrea empresarial del PCUV, mitjançant el desplegament i posada en marxa d'un Sistema d'Informació Integrada, emprant com a eines un planificador de recursos empresarials i un sistema de gestió de relacions amb clients.

S'han impulsat accions de difusió dirigides al públic objectiu: entitats allotjades, entorn innovador, inversor i empresarial del Parc Científic. Estes accions es materialitzen en l'organització d'una jornada per a donar a conéixer els productes i les eines utilitzades en el procés i divulgar la prova pilot realitzada, així com altres casos d'èxit per a visibilitzar empreses tractores en processos de digitalització.

El programa s'ha desenvolupat en les següents fases:
Fase 1: Desplegament d'accions pilot: Optimització d'operacions i processos a través d'un sistema de planificació de recursos empresarials (ERP) i un sistema de gestió de relacions amb clients (CRM).
1.1. Planificació.
1.2. Consultoria i anàlisi funcional.
1.3. Disseny i parametrització.
1.4. Desenvolupament i desplegament.
1.5. Formació en habilitats i capacitats.
Fase 2: Transferència de resultats.
2.1 Difusió de resultats en una jornada.

Més informació en:

La planificació dels recursos i la relació amb el client, en el centre de la transformació digital