Parc Cientific de la Universitat de Valencia
Menú portal

LÍNIA 1: Impuls de la transferència de coneixement i tecnologia entre universitat i empresa

1.1. ACCIÓ TRANSFERBOOST

Estímul de l’oferta tecnològica, identificació d’oportunitats, promoció de talent, activació i acompanyament de projectes concrets d’investigació aplicada entre investigadors de la Red de Parques Científicos de la Comunidadt Valenciana (RePCV) i empreses. S’executarà a través d’interaccions orientades segons necessitats i reptes específics identificats amb les empreses (dinàmiques pull) i a partir del coneixement aplicable disponible en les universitats (dinàmiques push). Es combinaran accions genèriques d’estímul de projectes innovadors com accions específiques en àrees de prioritat estratègica regional/global com agroalimentació, automoció i mobilitat sostenible, economia circular, salut, tecnologies habilitadores, emergències i hàbitat sostenible, i perseguint sempre un palanquejament en el sistema d’ajudes públiques a la innovació empresarial, amb un èmfasi especial en el finançament de la UE, nacional i autonòmic.

 

1.1.1. Programa Innotransfer

De manera conjunta, els cinc parcs científics de la Comunitat Valenciana, i amb la coordinació metodològica de la Ciutat Politècnica de la Innovació, han desenvolupat esta iniciativa com a resposta a les conclusions definides pels Comités Estratègics d'Innovació Especialitzada (CEIE) de l'Agència Valencina de la Innovació (AVI). Els CEIE conclouen que són necessàries eines i accions com: suport als projectes d'I+D+i col·laboratius, diàlegs tecnològics ciència-empresa, concursos per a start-ups que exploten solucions, ajudes a projectes col·laboratius, accions de difusió. En definitiva, accions que estimulen la connexió real entre coneixement i reptes per a aconseguir que les solucions identificades puguen desenvolupar-se. Esta activitat pretén contribuir a estimular la interacció entre tots els agents proveïdors de les solucions de la Comunitat Valenciana i les empreses de la Comunitat Valenciana que les poden portar al mercat.

De manera individual, per part de l'FPCUV, actuant sobre coneixement i resultats d'investigació de la UV i el PCUV, es perseguix estimular la seua transferència al teixit productiu connectant reptes i problemes en la part empresa amb propostes i solucions en la part UV que puguen esdevindre en contractes de transferència.

En particular, l'FPCUV ha coordinat i desenvolupat les activitats del projecte INNOTRANSFER en les quals s'ha posat en contacte a actors de l'ecosistema innovador valencià, mitjançant una plataforma per a l'encreuament de reptes i propostes de solució -oportunitats d'innovació- d'accés públic i de senzill maneig, les quals s'han materialitzat en l'organització de quatre esdeveniments presencials amb caràcter sectorial i l'elaboració d'una guia pràctica sobre comunicació de la innovació i transferència:

Microelectrònica: Els reptes del nou motor de l'economia valenciana

Reptes i Solucions en la Cadena Alimentària

Intel·ligència Artificial: Reptes i oportunitats

Innovació en Biotecnologia: Reptes i oportunitats

Guia pràctica Comunicar la Innovació i la Transferència: Reflexions entorn de la Investigació i l'Empresa

 

1.1.2. Programa Smart Park

SMART PARK: configuració del Parc Científic a manera de living-lab on avaluar la implantació de solucions innovadores d'acord amb els reptes prioritaris de la Comunitat Valenciana identificats pels CEIE (eficiència energètica i sostenibilitat). (FPCUV).

Repte 1: Optimització del comportament real dels edificis i habitatges per a millorar el seu rendiment i manteniment, la seua interoperabilitat i/o la seua adaptabilitat. Ampliació de la xarxa d'elements de monitoratge i control energètics en subsectors del PCUV. Integració de les lectures d'aigua i gas en la plataforma de gestió energètica. Integració del sistema de gestió energètica en el Sistema d'Informació Integrada (SII). Projecte pilot de ludificació per a la reducció del consums de plàstic a través del foment de l'ús de fonts públiques. Utilització d'una app per al registre del consum d'aigua i càlcul de l'impacte produït durant la campanya.

Repte 3: Edificis de consum energètic quasi nul. Desenvolupament i implementació de sistemes personalitzats en l'ús de fonts d'energia renovables, tant a nivell individual com col·lectiu destinades a augmentar l'autoconsum. Escalat de parc solar fotovoltaic en marquesines pàrquing PCUV.

Vídeo explicatiu

 

1.2. ACCIÓ INNOMAP

Mapatge i caracterització del teixit empresarial innovador en l’entorn dels parcs científics i les seues àrees d’influència extensible a la Comunitat Valenciana. Es persegueix un millor coneixement dels factors impulsors i limitants de la innovació i el seu impacte. El treball desenvolupat, i el seu seguiment i manteniment al llarg del temps, permetrà ampliar el conjunt d’empreses objectiu dels punts anteriors i orientar millor la interacció entre universitat i empresa mitjançant el coneixement i la tecnologia.

 

1.2.2. Programa PETI

El passat 31 de maig de 2023 es va presentar l'informe resultant del PROGRAMA DE CARACTERITZACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES (PICEI) 2022 a la Sala de Juntes del Parc Científic de la Universitat de València. El PICEI és un estudi d'investigació que va desenvolupar la Fundació des de 2020 amb l'objectiu de “entendre la influència i impacte de les empreses intensives en innovació i coneixement en el desenvolupament econòmic autonòmic i l'aportació en termes econòmics i d'ocupació al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana”. A partir d'este estudi, en el qual van participar 938 empreses sobre 5.000 empreses innovadores de la Comunitat Valenciana (autònoms exclosos) que pertanyen a sectors d'activitat potencialment innovadors: Indústria, Construcció i Servicis (servicis d'informació, activitats professionals, científiques i tècniques, activitats administratives i servicis auxiliars i activitats sanitàries i artístiques), que comptaven amb un empleat o més i en referència al resultat econòmic de 2021 es va observar que les empreses innovadores mostraven una variada heterogeneïtat quant a les àrees i sectors empresarials. El seu principal tipus d'innovació està dirigida a productes, béns o servicis, nous o millorats significativament; també a processos operatius, noves tècniques i major eficiència. I, en un segon nivell, les innovacions socials, de màrqueting i publicitat i organitzatives. En comparació a les empreses que no innoven, les innovadores són de major grandària, tant per nombre d'empleats com per volum de facturació, mostren una major activitat internacional, i són empreses més joves. A més, destaquen per un major ús de les tecnologies avançades, excepte “Computació en el núvol” i “Connectivitat i 5G” en les quals l'ús és similar. I especial atenció té la “Ciberseguretat”, tecnologia que utilitzen en grau més alt les empreses que no innoven enfront de les innovadores. I per afegir una última caracterització, especialment sensible des del món universitari, l'informe va destacar que, quant al nivell formatiu del personal i en comparació a les empreses que no innoven, les innovadores compten amb una major proporció d'empleats amb titulació universitària superior, que arriba a ser el doble per al cas de màster i doctorat. Una formació avançada i continuada de les plantilles, en termes d'aprenentatge de noves habilitats i competències tant per a progressar en el propi lloc de treball, com per a exercir noves funcions, es revela com un pilar clau per a gestionar amb incertesa i generar oportunitats.

Més informació en:

Més grans, internacionals i joves: així són les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana segons el PICEI 2022

 

La Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV), una de les entitats institucionals col·laboradores de la sisena edició de VALÈNCIA DIGITAL SUMMIT (VDS), va formar part per primera vegada d'este macroesdeveniment tecnològic internacional, que es va celebrar els dies 25, 26 i 27 d'octubre de 2023 a la Ciutat de les Arts i les Ciències. El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) va oferir, a través de la seua fundació, la possibilitat de participar a empreses innovadores allotjades o vinculades al PCUV, en l'última edició de VALÈNCIA DIGITAL SUMMIT (2023). En concret, un total de 25 empreses van formar part de la delegació que per primera vegada, va ser present en este certamen. Segons l'organització, al llarg dels dos dies de l'esdeveniment, més de 12.000 persones de 91 països diferents, van assistir a un punt de trobada amb prop de 500 ponents de reconegut prestigi, més de 600 inversors nacionals i internacionals, i al voltant de 1.500 startups. Les organitzacions que van acompanyar al PCUV van disposar al llarg de les dues jornada de l'esdeveniment de l'estand premium del Parc, concretament el número 42, gràcies a la signatura d'un contracte de col·laboració amb la VDS. En concret, esta activitat es va emmarcar en el Programa d'Exposició de Transferència d'Innovació (PETI), que va comptar amb el suport de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), per a difondre i divulgar la innovació aplicada que genera l'ecosistema empresarial del PCUV al conjunt més ampli possible de la societat, amb especial èmfasi en audiències específiques d'inversors, altres empreses innovadores i startups, corporacions i grans empreses i mitjans de comunicació.

Més informació en:

L'FPCUV fa un balanç positiu de la participació de les seues 25 empreses en la sisena edició de la VDS

 

1.2.2. Programa INNPRESA

El Projecte INNpresa; Observatori d'innovació en l'empresa naix l'any 2022 amb l'objectiu d'identificar i analitzar com innoven les empreses valencianes que el fan amb èxit i donar a conéixer estes claus d'èxit per a impulsar la innovació entre les empreses de la nostra Comunitat.
 
Mitjançant la segona edició del projecte INNpresa, l'FPCUV ha pretés avançar en l'estudi i anàlisi de les empreses valencianes innovadores d'èxit i les seues bones pràctiques, ampliant tant la informació com les conclusions obtingudes en la primera edició del projecte, realitzant fins i tot un estudi comparatiu amb empreses innovadores d'èxit d'altres comunitats autònomes.

Per a donar suport a la difusió dels resultats obtinguts en el marc d'este projecte l'FPCUV ha posat en marxa l'Observatori INNpresa. Innovació en l'empresa, amb la missió de posar a la disposició de les empreses valencianes, així com d'altres entitats o persones interessades, el coneixement del nostre teixit innovador, ajudant les empreses valencianes a aplicar mecanismes per a innovar amb èxit.

En el marc del Projecte INNpresa, l'FPCUV ha desenvolupat, a més, el Seminari “Innovar amb èxit. Aprenent de les millors” en els cinc Parcs Científics de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de contribuir i ajudar a conéixer les claus d'èxit de les empreses valencianes innovadores i aplicar-les a casos particulars.

Descàrrega ací l'informe del Projecte INNpresa; Observatori d'Innovació en l'Empresa. Claus, patrons i casos d'empreses valencianes innovadores d'èxit