Menú Portal

Portal de transparència i bon govern FPCUV

Aquest portal naix amb un triple objectiu: incrementar la transparència de l’activitat de l’FPCUV com a entitat pública; garantir l’accés dels ciutadans a la informació institucional, organitzativa i econòmica financera de l’FPCUV i, finalment, establir les obligacions de bon govern, d’acord amb el que disposa la Llei 2/2015, de la Generalitat Valenciana, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Així mateix, els ciutadans podran enviar les seues sol·licituds d'informació a la FPCUV, amb les limitacions previstes en la llei, a través de l'apartat web d'informació de contacte.