Reunió del Comité Estratègic d'Innovació de l'AVI
10 de desembre 10:30 Auditori Marie Curie

Reunió del Comité Estratègic d'Innovació de l'AVI

10/12/2019

El Comitè Estratègic d'Innovació (CEI) de l'Agència Valenciana d'Innovació és l'òrgan superior assessor, de caràcter científic-tecnològic-empresarial. La seua comesa principal és la proposta d'estratègies, reptes i programes específics d'actuació que contribueixen a la millora del sistema d'innovació de la Comunitat Valenciana a través de la mobilització efectiva de les àrees amb major potencial d'aprofitament.

En aquesta línia, identifica i supervisa als Comitès Estratègics d'Innovació Especialitzats (CEIE), que hauran d'aportar solucions singulars a cadascun dels reptes assenyalats pel CEI.

Els 45 membres d'aquest Comitè són triats per les persones membres del Consell Valencià de la Innovació respectant una proporció equilibrada entre científics, tecnòlegs i empresaris.

Es reuneix amb periodicitat semestral i, en aquesta ocasió, celebrarà la trobada de desembre de 2019 a l'auditori Marie Curie del Parc Científic de la Universitat de València.