Serveis

El Parc Científic posa a la disposició de les empreses, entitats i organitzacions, un conjunt de serveis i instal·lacions amb l’objectiu de facilitar l’inici i el desenvolupament de la seua activitat, la seua consolidació i el seu creixement.

A més de la disponibilitat d’àrees de treball polivalents -oficines, laboratoris i sales de reunions d’ús comú de diverses grandàries-, també ofereix diferents serveis de suport empresarial, en matèria d’informació i formació, per a l’obtenció de subvencions i finançament, per a la internacionalització i la cooperació transnacional, i també per a la comunicació i l’establiment de xarxes de networking.

Les empreses situades al Parc també tenen accés preferent als programes, productes i serveis de diversos organismes, tant pertanyents a la Universitat de València com d’altres àmbits de l’entorn economicoempresarial amb els quals la Fundació Parc Científic Universitat de València ha establert convenis de col·laboració.

N’és un exemple l’acord per a la utilització dels recursos cientificotecnològics del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE); la transferència de resultats d’investigació que du a terme el Servei d’Investigació i Innovació; l’atracció de talent en col·laboració amb l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL); la formació per emprenedoria a través de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT); l’accés preferent als avals que atorga la SGR; i els convenis de finançament establerts amb diferents entitats bancàries (Banco Santander, Caixa Popular, MicroBank).

Serveis

Serveis generals

Per a les empreses i entitats instal·lades al PCUV

Oberts també a clients externs:

Vols saber més sobre l’oferta de serveis del Parc Científic?

Contacta amb el Parc Científic