Serveis

El Parc Científic posa a la disposició de les empreses, entitats i organitzacions, un conjunt de serveis i instal·lacions amb l'objectiu de facilitar l'inici i el desenvolupament de la seua activitat, la seua consolidació i el seu creixement.

Al costat de la disponibilitat d'àrees de treball polivalents -oficines, laboratoris i sales de reunions d'ús comú de diferents grandàries-, ofereix també diferents serveis de suport empresarial, en matèria d'informació i formació, per a l'obtenció de subvencions i finançament, per a la internacionalització i la cooperació transnacional, i també per a la comunicació i l'establiment de xarxes de networking.

Les empreses situades en el Parc, tenen així mateix accés preferent als programes, productes i serveis de diferents organismes, tant pertanyents a la Universitat de València com d'altres àmbits de l'entorn econòmic-empresarial amb els quals la Fundació Parc Científic Universitat de València ha establit convenis de col·laboració.

Exemple d'això és l'acord per a la utilització dels recursos científic-tecnològics del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE); la transferència de resultats d'investigació que duu a terme el Servei d'Investigació i Innovació; l'atracció de talent en col·laboració amb l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL); la formació per a emprenedoria a través de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT); l'accés preferent als avals que atorga l'SGR; i els convenis de finançament establits amb diferents entitats bancàries (Banc Santander, Caixa Popular, MicroBank)

Serveis generals

Per a les empreses i entitats instal·lades en el PCUV:

Per a les empreses i entitats instal·lades en el PCUV

Vols saber més sobre l'oferta de serveis del Parc Científic?

CONTACTA AMB EL PARC CIENTÍFIC