Horizon Europe Info Days | Clúster 4 - Digital, Industria i Espai
29 de juny 9:30 hores En línia

Horizon Europe Info Days | Clúster 4 - Digital, Industria i Espai

29/06/2021

En aquesta jornada d'Horitzó Europa s'informarà els potencials sol·licitants dels temes inclosos en el programa de treball del Clúster 4 "Digital, Indústria i Espai" de 2021.

Les sales de descans se centraran únicament en preguntes i respostes; no es faran presentacions durant les sessions. Es recomana als assistents als Info Days que vegen els vídeos que expliquen els temes per destí.

En el marc del pilar 2 d'Horitzó Europa, el Clúster 4 se centra en el digital, la indústria i l'espai i té com a objectiu complir amb els següents sis destins que coincideixen amb el Pla Estratègic: 

  1. Producció neutra per al clima, circular i digitalitzada
  2. Major autonomia en les cadenes de valor estratègiques clau per a una indústria resistent
  3. Tecnologies informàtiques i de dades líders en el món
  4. Tecnologies digitals i emergents per a la competitivitat i aptes per al Green Deal
  5. Autonomia estratègica oberta en el desenvolupament, desplegament i ús d'infraestructures, serveis, aplicacions i dades globals basades en l'espai
  6. Un desenvolupament ètic i centrat en l'ésser humà de les tecnologies digitals i industrials

Aquest Horizon Europe Info Day estarà obert a la participació sense necessitat d'inscripció prèvia. Accedisca a través del següent enllaç: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-4-digital-industry-space