Horizon Europe Info Days | Clúster 1 Salut
2 de juliol 9:30 hores En línia

Horizon Europe Info Days | Clúster 1 Salut

02/07/2021

En aquesta jornada d'Horitzó Europa s'informarà els potencials sol·licitants de els temes inclosos en el programa de treball del Clúster 1 "Salut" de 2021.

En el marc del pilar 2 d'Horitzó Europa, el Clúster 1 se centra en la salut i té com a objectiu complir amb els següents 6 destins que coincideixen amb el Pla Estratègic:

  1. Mantindre's sa en una societat que canvia ràpidament
  2. Viure i treballar en un entorn que promoga la salut
  3. Abordar les malalties i reduir la càrrega de les mateixes 
  4. Garantir l'accés a una assistència sanitària innovadora, sostenible i d'alta qualitat
  5. Aprofitar tot el potencial de les noves eines, tecnologies i solucions digitals per a una societat saludable
  6. Mantindre una indústria relacionada amb la salut innovadora, sostenible i competitiva a nivell mundial

No és necessària la inscripció prèvia. Accés a través del següent enllaç: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-1-health