Horizon Europe Info Days | Clúster 2 - Cultura, Creativitat i Societat Inclusiva
1 de juliol 9:00 En línia

Horizon Europe Info Days | Clúster 2 - Cultura, Creativitat i Societat Inclusiva

01/07/2021

En el marc del pilar 2 d'Horitzó Europa, el clúster 2 "Cultura, creativitat i societats inclusives" se centra en els reptes relacionats amb la governança democràtica, el patrimoni cultural i l'economia creativa, així com en les transformacions socials i econòmiques.

El clúster abasta àrees prioritàries per a la Comissió, com un nou impuls a la democràcia europea, la promoció de la nostra manera de vida europeu i una Europa més forta en el món. També aborda qüestions rellevants per a les transicions verda i digital i la recuperació posterior a *COVID 19. Els futurs projectes hauran de complir amb els tres destins que es presentaran i que coincideixen amb el Pla Estratègic d'Horitzó Europa (2021-2024).

S'espera que tots els temes d'aquest Clúster estiguen relacionats amb les Ciències Socials i les Humanitats i que incloguen una dimensió de gènere.

No és necessària la inscripció prèvia. Accedeix a través del següent enllaç: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society/welcome-and-general-presentation-cluster-2