Webinar | Valorització en agroalimentació
22 d'abril 10:30 En línia

Webinar | Valorització en agroalimentació

22/04/2021

La II edició del Programa INNOTRANSFER, impulsat per la Xarxa de Parcs Científics de la Comunitat Valenciana, va recopilar en 2020 més de 90 Expresions d'Interés (EoI) en el sector de l'agroalimentació. Les EoI identifiquen reotes i i solucions promogudes en aquest àmbit per centres de coneixement generadors d'I+D i empreses innovadores de la regió.

Amb la finalitat de donar a conéixer al sector aquestes solucions proposades i promoure el contacte entre investigació i empreses per a activar la seua col·laboració, dins de les activitats de *INNOTRANSFER AGROALIMENTACIÓ 2021 s'han programat una sèrie de webinars temàtics en els quals es presentaran *EoI d'especial interés empresarial. El primer d'aquestes trobades tindrà lloc dijous que ve 22 abril (‘‘Valorització en agroalimentació’), al qual li seguiran els previstos per al 27 de maig (‘Sector hortofructícola’) i el 8 de juliol (‘Seguretat alimentària’).

 

OBJETIU DEL WEBINAR ‘VALORITZACIÓ EN AGROALIMENTACIÓ’

En aquest primer webinar es presentarà una selecció de resultats i/o propostes d'investigació centrades en solucions innovadores de valorització de residus en la indústria agroalimentària i que podrien afegir valor al negoci d'aquest sector. A més, s'explicaran les vies de finançament que ofereix la Unió Europea per a projectes d'investigació, consorcis i aliances estratègiques en aquest repte innovador.

 

DESTINATARIS

Cooperatives, processadors de productes alimentaris, fabricadors d'envasos i embalatges destinats a l'alimentació, indústries manufactureres alimentàries i indústries connexes, associacions i federacions empresarials.

 

PROGRAMA (22 d'abril, de 10:30 a 12:10 hores)

10:30 a 10:40: Presentació d'INNOTRANSFER AGROALIMENTACIÓ 2021. Juan José Borrás. Director del Parc Científic de la Universitat de València.

10:40 a 11:00: La valorització en Europa - Elements tractors UE- Horizonte Europa. Pablo Aller. Gestor de projectes de la Secció d'I+D+I Internacional, Servei de Transferència i Innovació de la Universitat de València.

11:00 a 12:00: Presentació d'Expresions d'Interés per a la valorització en el sector agroalimentari:

  • Valorització de residus agroindustrials. AIMPLAS (REDIT_84)
  • Producció sostenible d'ingredients bioactius i valorització de residus agroalimentaris. UV-Facultat de Farmàcia (UV_68)
  • Valorització de residus agroalimentaris de naturalesa *lignocelulósica com a matèria primera per a altres indústries. UJI - Grup PIMA (UJI_69)
  • Depuració i purificació d'efluents industrials mitjançant instal·lació basades en l'ús partícules magnètiques. Bioferric Ink S.L. (UMH_41)
  • Valorització de residus per a generar productes de valor afegit. Oleogel substitut de greixos sòlids d'alimentació i el seu procediment d'obtenció. IATA-CSIC (IATA-30)
  • Millora de la competitivitat en la valorització de deixalles vegetals: ingredients antioxidants validats funcionalment. IATA-CSIC (IATA_38)
  • Desenvolupament de consorcis microbians amb activitats biològiques d'interés. Darwin Bioprospecting Excellence S.L. (OTRO_92)
  • Ronda de preguntas

 

12:00 a 12:10: Clausura

* El nom identificatiu entre parèntesi permet identificar la *EoI seleccionada dins del llistat global: https://innotransfer.org/listado-eoi-agroalimentacion/

 

INSCRIPCIONS

El registre necessari per a obtenir l'accés al webinar ‘Valorització en agroalimentació’ se gestiona a través del formulari d'inscripció ubicat en el web: www.innotransfer.org/agroalimentacion/valorizacionenagroalimentacion   

Si necessiteu informació adicional o voleu realitzar alguna consulta al respecte, podeu contactar amb l'Àrea de Comunicació i Marqueting de la FPCUV (comunicacion.pcuv@uv.es / 963543841).