Presidència

 

Universitat de València-Estudi General, en la persona de la Rectora Sra. M.ª Vicenta Mestre Escrivà

 

Vicepresidència 1a

 

Vicerectorat d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sra. Rosa M.ª Donat Beneito

 

Vicepresidència 2a

 

Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, representada en l'actualitat per Sr. Salvador Navarro Pradas

 

Secretaria

 

Secretària General de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sra. M.ª Elena Olmos Ortega.

 

Vocalies

 

Banc Santander, S. A., entitat representada en l'actualitat per Sr. José Miguel Lorente Ayala.

 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València, representada en l'actualitat per Sr. Jorge Linares Ferrán.

 

Direcció del Parc Científic de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sr. Pedro Carrasco Sorlí.

 

Gerència de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sr. Juan Vicente Climent Espí.

 

Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO), representada en l'actualitat per Sra. Ana M.ª García Alcolea.

 

Ajuntament de València, representat en l'actualitat per Sr. Carlos Galiana Llorens.

 

Ajuntament de Paterna, representat en l'actualitat per Sr. Juan Antonio Sagredo Marco.

 

Agència Estatal del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), representat per D.Juan A. Fuster Verdú (pendent de acceptció i nomenament de representant).

 

Vicerectorat d'Investigació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sr. Carlos Hermenegildo Caudevilla.

 

Vicerectorat d'Economia i Infraestructures de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sr. Justo Herrera Gómez.

 

Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sra. María Pilar Serra Añó.

 

Ajuntament de Burjassot, representat en l'actualitat per Sr. Rafael García García.

 

Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sr. Carles Padilla Carmona.

 

Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sr. Joaquín Aldás Manzano.

 

Generalitat Valenciana, representada en l'actualitat pel vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació Sr. Andrés García Reche.

 

Vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació de la Universitat de València, càrrec exercit en l'actualitat per Sra. Ángeles Solanes Corella.

 

 

Data d'actualització: 26/01/2023