AMARANTO

(Serveis Avançats)

Presentació

AMARANTO AG és una enginyeria on s’han unit una sèrie de professionals diversos que poden oferir anys d'experiència laboral, tant en el sector públic com en el privat, en enginyeria mediambiental, especialment en matèria de gestió de residus urbans i industrials.

La seua dilatada experiència els atorga un tracte molt directe amb moltes administracions, alhora que els permet establir exactament el que necessita saber l'Administració, cosa que condueix a una significativa reducció de terminis de tramitació administrativa i a un ajust fi del cost del seu treball.

 

La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable del seu contingut.

Descarregar fitxa del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE)
AMARANTO

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques

En Amaranto AG s’ofereixen diverses línies de treball:

 • Redacció de projectes d'enginyeria mediambiental: sol·licituds sectorials de noves instal·lacions o modificació de les que ja existeixen.
 • Externalització de serveis administratius mediambientals.
 • Educació ambiental.
 • Assessoria juridicomediambiental.
 • Assistència en la redacció d'ofertes per a contractes menors i concursos de licitació pública d'infraestructures de residus.
 • Assistència durant la tramitació administrativa de projectes d'instal·lacions.
 • Auditories a empreses en la gestió interna i externa dels residus per a l'optimització de costos.
Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

 • Resolució integral de problemes mediambientals originats per l'activitat industrial o per activitats de planejament, des d'un punt de vista tècnic i jurídic.

AVANTATGES COMPETITIUS

 • El tractament tecnicojurídic integral permet plantejar solucions econòmiques i tècnicament eficients, i així es minimitza el temps de tramitació enfront de l'Administració.
Aplicacions de la tecnologia
 • Enginyeria mediambiental.
 • Residus industrials i urbans. Abocadors i plantes de tractament.
 • Sòls contaminats. Models de flux i transport de contaminants al subsòl.
 • Estudis de contaminació d'aigües subterrànies.
 • Processos industrials per a la minimització i optimització dels residus i subproductes.
 • Projectes de restauració de pedreres.
 • Aigües residuals industrials i urbanes.
 • Planificació urbanística. Programes i projectes mediambientals.
 • Estudis de contaminació atmosfèrica, acústics i olfactomètrics.
 • Assistències tècniques en projectes d'enginyeria.
 • Reconeixements submarins. Disseny i projecte d'emissaris d'aigües residuals.
 • Eficiència energètica.
 • Informes pericials en totes les àrees del medi ambient, tant en via administrativa com contenciosa administrativa.
 • Valoració de passius mediambientals en la compravenda d'empreses.
 • Avaluació tècnica i econòmica d'inversions mediambientals.
 • Topografia, cartografia, delineació. Restitució tridimensional.
 • Assessorament legal en dret mediambiental.
Sectors cap als que es dirigeix
 • Empreses i administracions que treballen directament o indirectament en la generació de residus o amb una activitat que afecte l'entorn mediambiental.

Informació de contacte

Francisco Segura SobrinoDirectoraamaranto.fs@gmail.com Telèfon fixe: (+34) 963 943 905