BIOPOLIS

(Biotecnologia, Medicina i Salut)

Presentació

BIÓPOLIS és una empresa biotecnològica nascuda l'any 2003 com una empresa derivada del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques), amb l'objectiu principal de transferir ciència de qualitat a la indústria agroalimentària, química i farmacèutica. Ofereix serveis de contract research i producció per a les indústries agroalimentària, química i farmacèutica per a millorar-ne la posició i els avantatges competitius.

Les seues capacitats i competències claus són la cerca de nous ingredients i soques microbianes, juntament amb la biologia de sistemes i l'enginyeria metabòlica, seguit de models innovadors de validació preclínics i tecnològics.

Realitzen el recorregut complet des de la prova de concepte a la producció a gran escala, cobrint un ampli espectre de possibilitats de col·laboració amb el sector industrial. Com a pas final en la seua cadena de valor, ofereixen el disseny, l’optimització i la sobreproducció de metabòlits i microorganismes.

 

La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable del seu contingut.

Descarregar fitxa del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE)
BIOPOLIS

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques

​​​​​​Microbiologia, biologia molecular, fermentació i enginyeria aplicades al desenvolupament de soques i bioprocessos:

 • Accés a bases de dades i recursos informàtics especialitzats.
 • Aïllament de noves soques; selecció i validació de soques de col·leccions de cultiu tipus; millora dirigida per mutagènesi i enginyeria genètica.
 • Desenvolupament i optimització de processos, selecció de medis de cultiu, optimització de costos de matèries primeres.
 • Disponibilitat d'equipament per a l'extracció i purificació fina: sonicació, homogeneïtzació a pressió, extracció líquid-líquid, sòlid-líquid, ultrafiltració, purificació cromatogràfica preparativa.
 • Posada a punt de mètodes d'anàlisi. Tincions específiques, anàlisi espectrofotomètrica o quimioluminiscent, immunoreactivitat, cromatografia de gasos i líquids per a detecció i quantificació de compostos bioquímics.

Escrutini d'alt rendiment in vitro i models in vivo que ofereixen la possibilitat d'identificar la molècula responsable de la funcionalitat, així com el procés metabòlic i/o gens diana sobre els quals actua.

 • Avaluació de l'activitat biològica d'ingredients funcionals efectius contra trastorns de salut com ara envelliment, obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars, hipertensió, malalties neurodegeneratives (Alzheimer), infeccions per patògens, toxicitat, immunitat.
 • Assajos de validació in vitro i in vivo:
  • In vitro: Exploració de l'activitat enzimàtica per a una àmplia gamma d'aplicacions.
  • In vivo: Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, peix medaka (Oryzias latipes), models murins (rata/ratolí).
  • Ex vivo: Cultiu de cèl·lules i teixits vius procedents d'un organisme amb l'objectiu de detectar l'activitat biològica d'un compost específic com a complement o substitució de models in vivo ja existents.
Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

 • Noves tècniques d'escrutini d'alt rendiment en models in vivo (C. elegans).
 • Detecció ràpida d'ingredients funcionals.
 • Tecnologies òmiques: genòmica, transcriptòmica, metabolòmica i nutrigenòmica.
 • Disponibilitat de tecnologia de seqüenciació massiva a través de l'empresa afiliada Lifesequencing SL (lifesequencing.com).
 • Equip de fermentació miniaturitzada amb control de variables ambientals per a disseny d'experiments, selecció clonal, optimització de bioreaccions.
 • Escalada “in house” del procés fermentatiu i de purificació (fins a 9.000 L). Producció de lots pilot per a validació.

AVANTATGES COMPETITIUS

 • Escalada de la producció d'ingredients funcionals.
 • Producció industrial.
 • Suport en la transferència tecnològica.
 • Plantilla interdisciplinària amb àmplia experiència.
 • Des de prova de concepte a desenvolupaments a llarg termini.
Aplicacions de la tecnologia
 • Aliments funcionals, suplements nutricionals, probiòtics, d’iniciació, proteïnes, vacunes, pinsos funcionals, nutricosmètics, processos biotecnològics, biocontrol de plagues, expressió de proteïnes recombinants en sistemes bacterians i eucariotes, obtenció i desenvolupament de línies cel·lulars i anticossos monoclonals.
 • Disseny, desenvolupament i optimització de processos de catàlisi enzimàtica o microbiana.
 • Caracterització, validació i selecció de soques industrials d'alt rendiment, valorització de residus i subproductes industrials.
 • Disseny de soques i processos per a l'obtenció de biocombustibles.
 • Obtenció de polímers bacterians (PHA) i API.
Sectors cap als que es dirigeix
 • Alimentació humana i animal.
 • Suplements nutricionals.
 • Sectors energètic, agrícola, farmacèutic i cosmètic.
 • Química fina.

Actualitat de l'empresa BIOPOLIS

La biotecnològica ADM Biópolis augmenta un 87% la seua facturació en 2022 fins a quasi els 13 milions i entra en beneficiLlegir més »
ADM Biopolis desenvolupa un kit de detecció de bacteris necessaris per al bon funcionament biològic d'una depuradoraLlegir més »
ADM Biopolis i Bionicia, dos casos d'èxit de spin-offs del CSIC nascudes en el Parc Científic de la UVLlegir més »
ADM col·labora en un assaig per a provar els efectes de suplements probiòtics en pacients de COVID-19Llegir més »
Una col·laboració públic-privada en el Parc Científic demostra el potencial antioxidant de bacteris extrets de plaques solarsLlegir més »
La indústria nutracèutica premia Daniel Ramón per la seua “destacada contribució al desenvolupament de la ciència dels aliments i la biotecnologia”Llegir més »

Informació de contacte

biopolis@biopolis.es Telèfon fixe: (+34) 963 160 299
http://biopolis.es/