CECT

(Biotecnologia, Medicina i Salut)

Presentació

La Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) és l'únic centre de recursos microbians públic a Espanya, que actua com a dipositari i proveïdor de bacteris, arqueus, llevats i fongs filamentosos. És una autoritat internacional de dipòsit de microorganismes per a finalitats de patents, segons el tractat de Budapest.

Pertany a la Universitat de València i tracta de fomentar el desenvolupament de la biotecnologia de base microbiològica, i així ofereix serveis tant a la comunitat científica com al sector empresarial. Posseeix una àmplia cartera de soques amb potencial aplicació comercial en àrees com ara els probiòtics, l’enologia, el biocontrol de plagues, la fertilització de sòls i la bioremediació, entre altres.

Els principals serveis que ofereix la CECT són: dipòsit, conservació, subministrament i identificació de microorganismes; extracció, conservació i subministrament de DNA; formació de personal en el maneig, el cultiu i la conservació de microorganismes; assessorament en nomenclatura i taxonomia; i liofilització per encàrrec.

 

La informació continguda en aquesta fitxa d'empresa ha sigut facilitada per la pròpia companyia i la Fundació Parc Científic Universitat de València no es fa responsable del seu contingut.

Descarregar fitxa del Programa d'Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE)
CECT

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques
 • Modalitats de dipòsit:
  • Dipòsit públic: les soques dipositades estan disponibles per a la comunitat científica nacional i internacional, tant en institucions acadèmiques com industrials. Dipòsit gratuït.
  • Dipòsit restringit: la distribució dels microorganismes es restringeix segons instruccions del dipositant. Qualsevol informació relativa al dipòsit i la naturalesa del microorganisme és tractada amb absoluta confidencialitat. Subjecte a tarifa.
  • Dipòsit per a finalitats de patents segons el tractat de Budapest: soques de bacteris, arqueus, fongs filamentosos i llevats.
  • Subministrament; tipus de presentacions:
  • Articult 3R: cultiu actiu + reserva. Preparat per al seu ús immediat. Termini de lliurament habitual inferior a 15 dies.
  • CECT 6R: vials de crioconservació de reserva ja inoculats. Emmagatzematge en congelador. Termini de lliurament habitual inferior a 7 dies.
  • Liòfil: cultiu inactiu dessecat. Conservació a temperatura ambient. Requereix obertura, hidratació i sembra. Termini de lliurament habitual inferior a 7 dies.
  • Cultiu actiu: preparat per al seu ús immediat. Termini de lliurament habitual inferior a 15 dies.
  • Identificació d'eucariotes (fongs filamentosos i llevats) i procariotes (bacteris i arqueus) mitjançant tècniques fenotípiques, geneticomoleculars i quimiotaxonòmiques.
 • Extracció, conservació i subministrament de DNA a partir de soques enviades o de soques que es troben a la CECT.
 • Curs de postgrau de la Universitat de València: “Certificat en Conservació i control de soques microbianes”, de 3 crèdits ECTS (82,5 hores).
 • Liofilització de mostres per encàrrec.
Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

 • Presentacions de soques de fàcil ús que altres col·leccions habitualment no ofereixen: Acticult 3R i CECT 6R. Eviten el pas de recuperació de la soca a partir del liofilitzat i simplifiquen les manipulacions.
 • Noves tècniques d'identificació mitjançant quimiotaxonomia.
  • Sistema MIDI per a l'anàlisi d'àcids grassos. Tècnica molt demanada actualment per a la descripció de noves espècies d'alguns grups de procariotes.
  • Anàlisi de proteïnes cel·lulars mitjançant MALDI-TOF: Permet l'obtenció de perfils útils per a identificar i agrupar aïllats.
 • Soques per a controls de qualitat segons la norma UNE-CEN ISO/TS 11133: la CECT disposa de soques equivalents a les de referència WDCM que la norma exigeix.

AVANTATGES COMPETITIUS

 • Col·lecció d'àmplia biodiversitat. Entre les seues més de 7000 soques allotja nombrosos grups microbians de potencial interès biotecnològic i posseeix personal expert en el seu cultiu, manteniment i taxonomia.
 • Llarga experiència i activitat internacional. Registrada des del 1977 en el Directori Mundial de Col·leccions de Cultiu (WDCM) i membre de l'Organització Europea de Col·leccions de Cultius (ECCO) des del 1983.
 • Única autoritat internacional de dipòsit (ANADA) a Espanya des del 1992 segons el tractat de Budapest, per al dipòsit de bacteris, arqueus, fongs filamentosos i llevats amb finalitats de patent.
 • Servei de la Universitat de València des del 1991, certificada per a les normes ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008, actualment en procés d'implantació de les normes de qualitat de l'OCDE per als centres de recursos biològics (BRC).
Aplicacions de la tecnologia
 • Com a soques de referència per a:
  • Controls de qualitat en els quals intervinguen microorganismes.
  • Estudis clínics.
  • Taxonòmics.
  • Finalitats educatives.
 • En bioremediació de sòls i aigües, i per a l'obtenció de biocombustibles.
 • En el camp agroalimentari:
  • En processos biotecnològics de qualsevol tipus en què intervinguen microorganismes, des de les clàssiques fermentacions fins a l'obtenció de nombrosos productes químics.
  • Com a promotors del creixement i per a augmentar la fertilitat dels sòls.
  • Per a control biològic de plagues.
  • Com a probiòtics.
  • Com a nutricèutics.
Sectors cap als que es dirigeix
 • Agroalimentari, clínic, biotecnològic, farmacèutic, ambiental, cosmètic, adobats, fabricadors de mitjans de cultiu, metall, plàstic, químic, etc.

Actualitat de l'empresa CECT

La Universitat, Aigües de Barcelona i la Fundació Bosch i Gimpera creen una base de dades de bacteris aïllats en aigües de consumLlegir més »

Informació de contacte

Rosa AznarDirectoradireccion@cect.org Telèfon fixe: (+34) 963 544 612