LISTENIC

(Teconologies de la Informació (TIC))

Presentació

LISTENIC és una empresa proveïdora de serveis de màrqueting en línia a empreses i particulars. Estan especialitzats en màrqueting de mitjans socials i gestió de la reputació en línia: esbrinen què diu la gent en la xarxa sobre els teus productes, configuren la teua publicitat en línia i gestionen les teues xarxes socials.

Descarregar fitxa
LISTENIC

Oferta tecnològica

Especificacions tècniques
 • Heurístiques per a geolocalització.
 • Bases de dades noSQL i SQL.
 • Python, Javascript i Erlang com a llenguatges de programació.
Beneficis de la tecnologia

ASPECTES INNOVADORS

 • Aplicació de resultats de recerca d'anàlisi semàntica, anàlisi de grafs, geolocalització i sintaxi espacial a les dades. Això permet extraure mètriques que no poden aconseguir els competidors (per exemple, la distribució geogràfica per interès).
 • Listenic presenta conclusions més útils per al client.
 • Geolocalització de tweets: aplicant criteris que van més enllà de si el propi tweet està geolocalitzat per l'usuari s'aconsegueix saber d'on provenen la majoria de mencions sobre un concepte.
 • Classificació automàtica de mencions: basant-se en una mostra ja classificada, Listenic és capaç de classificar grans quantitats de dades amb una precisió d'un 90%. És molt útil per a categoritzar les mencions per sentiment, departament, etc.

AVANTATGES COMPETITIUS

 • Segmentació per idiomes, país, sentiment.
 • Personalització en funció de les necessitats del client.
Aplicacions de la tecnologia
 • El producte es pot aplicar allà on hi haja una necessitat de monitorar opinions, comentaris, recomanacions o qualsevol altre tipus d'informació que publiquen els usuaris d'Internet.
 • Màrqueting: monitorar al segon la reputació en línia de l'organització i comparar-la amb la competència o amb l’entorn.
 • Periodisme: monitorar els temes més populars del moment, trobar històries interessants o contrastar informació.
 • Mitjans de comunicació: informació qualitativa a les seues dades d'audiència.
 • Trading: predicció del comportament dels mercats de valors.
Sectors cap als que es dirigeix
 • Periodisme
 • Màrqueting
 • Mitjans de comunicació
 • Trading

Informació de contacte

Guillermo TatayGerentinfo@listenic.com Telèfon fixe: (+34) 650 167 640