Menú Portal

Convenis subscrits

  • CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS EN EL AÑO 2023Descarregar
  • Convenis de Col·laboració subscrits l'any 2022Descarregar
  • Convenis de Col·laboració subscrits l'any 2021Descarregar
  • Convenis de Col·laboració subscrits l'any 2020Descarregar
  • Convenis de Col·laboració subscrits l'any 2019Descarregar
  • Convenis de Col·laboració subscrits l'any 2018 Descarregar
  • Convenis de Col·laboració vigents a data 31 de desembre de 2017Descarregar

Així mateix, els ciutadans podran enviar les seues sol·licituds d'informació a la FPCUV, amb les limitacions previstes en la llei, a través de l'apartat web d'informació de contacte.