Menú Portal

Perfil de contractant

A partir del 9 de març de 2018, data d'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Perfil de contractant de la Fundació Parc Científic de la Universitat de València passa a estar allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Per això, l'accés a les actuacions i procediments de contractació d'aquesta entitat ha de realitzar-se a través de la PCSP en el següent enllaç:

Perfil de contratant de l'FPCUV en la Plataforma de Contratació del Sector Públic

 

Resum de licitacions (des del 9 de març de 2018):

Nº ExpedientProcedimentObjectePressupost base
licitació
Data límit ofertesEstat 
PSS01-26032024Obert SupersimplificatSubministrament en règim d'arrendament de carpes, *haimas, taules i cadires24.100,00 € IVA no inclòs17/04/2023 a les 14:00 horesFormalitzat
PS01-15012024Obert SimplificatServicis d'assessorament i gestió laboral, comptable i fiscal28.020,00 €, IVA no inclòs15/03/2024 a les 15:00 horesFormalitzat
PSS02-25092023Obert SupersimplificatSubministramente i instal·lació d'analitzadors de xarxes per a ampliació d'un sistema de monitoratge per a la gestió de l'eficiència energètica32.740,00, IVA no inclòs17/10/2023 a les 14:00 horesFormalitzat
PA02-29062023ObertSubministrament, instal·lació, integració, posada en marxa i manteniment d'equipament audiovisual i assistència tècnica audiovisual102.241,50 €, IVA no inclòs02/10/2023, a les 14:00 hores

Formalitzat_Lote 1

Formalitzat_Lote 2

PS01-12062023Obert SimplificatSubministrament, instal·lació, posada en marxa, integració i manteniment dels sistemes automàtics de control d'accessos i videoporters72.527,66 €, IVA no inclòs05/07/2023 a les 14:00 horesFormalitzat
PA01-14022023ObertConcessió del servei d'instal·lació, explotació i manteniment de màquines expenedores de begudes fredes i calentes i productes sòlids0,00 €03/07/2023 a les 15:00 horesFormalitzat
PSS01-21022023Obert SupersimplificatServei d'assegurances5.700 € IVA no inclòs11/04/2023 a les 15:00 horesFormalitzat
PA01-17052022ObertServei desenvolupament, implantació, migració, formació, suport i manteniment d'un sistema de gestió integrada que incloga ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i CRM Microsoft Dynamics 365 Sales i subministrament de llicències225.595,00 €, IVA no inclòs23/09/2022 a les 14:00 horesFormalitzat
PA03-13062022ObertSubministrament, muntatge, posada en marxa i manteniment d'una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum sense excedent129.182,02 €, IVA no inclòs18/07/2022 a les 12:00 horesFormalitzat
PSS03-22032022Obert SupersimplificatServei de gestió y manteniment de punts de recàrrega de vehicles elèctrics4.500,00€, IVA no inclòs28/06/2022 a les 15:00 horesFormalitzat
PA02-19052022ObertServeis de màrqueting digital i comunicació36.000,00 € IVA no inclòs23/06/2022Formalitzat
PSS04-12052022Obert SupersimplificatSubministrament d'ordinadors portàtils, monitors i equipament perifèric en règim d'arrendament28.500,00 €, IVA no inclòs30/05/2022Formalitzat
PSS02-02032022Obert SupersimplificatSubministrament d'ordinadors portàtils, monitors i equipament perifèric en règim d'arrendament28.500,00 €, IVA no inclòs27/04/2022Desert
PSS01-27012022Obert SupersimplificatServei d'assegurances5.175,00 €, IVA no inclòs25/03/2022Desert
PS01-21052021

Obert Simplificat

Subministrament d'equips multifunció d'impressió, digitalització i còpia en règim d'arrendament37.562,25 € IVA no inclòs28/06/2021 15:00 horesFormalitzat
PA01-05032021ObertServei de màrqueting digital i comunicació36.000 € IVA no inclòs31/03/2021 15:00 horasDesert
PSS01-02022021Obert SupersimplificatServei d'assegurances4.868,00 € IVA no inclòs05/03/2021 15:00 hores

Lote 1: Desert

Lote 2: Desert

Lote 3: Formalitzat_Prorrogat

PS03-15102020Obert SimplificatInstal·lació i explotació de màquines expenedores de begudes fredes i calentes, i diversos aliments8.500 € IVA no inclòs26/11/2020 15:00 horesFinalitzat
PS04-23102020Obert SimplificatSubministrament i instal·lació d'un sistema de monitorització per a la gestió de l'eficiència energètica29.450,00 € IVA no inclòs18/11/2020 15:00 horesFormalitzat
PS02-17092020Obert SimplificatSubministrament, instal·lació i posada en marxa d'una refrigeradora68.486,86 € IVA no inclòs20/10/2020 15:00 horesFormalitzat
PS01-26062020Obert SimplificatServei d'auditoria de comptes i de compliment19.500 € IVA no inclòs24/07/2020 15:00 hores

Formalitzat

Prorrogat

PA01-23062020ObertServei d'allotjament i manteniment de la Plataforma web i gestió de dominis corporatius i certificat SSL19.500 € IVA no inclòs17/07/2020 14:00 horesFormalitzat
PSS01-09012020Obert SimplificatSubministrament aigua mineral natural embotellada i gots d'usar i tirar1.670,40 € IVA no inclòs28/01/2020 15:00 hores

Formalitzat

Prorrogat

PSS03-20112019Obert SimplificatSubministrament aigua mineral natural embotellada i gots d'usar i tirar1.670,40 € IVA no inclòs05/12/2019 15:00 horesDesert
PS03-15112019Obert SimplificatServei de pòlisses d'assegurances5.036 € IVA no inclòs02/12/2019 12:00 horesDesert
PA03-20092019ObertServicis Postals605 € IVA inclòs
Contracte basat en l'Acord Marc de servicis postals de la GVA (EXP.5/18CC)
Finalitzat
PA02-17062019Obert
Concessió del servei d'explotació de màquines expenedores de begudes fredes i calentes, i diversos aliments
Cànon d'explotació
anual: 7.000 € IVA no inclòs
04/07/2019 15:00 hores Finalitzat
PSS02-10052019Obert SupersimplificatSubministrament sistema control d'horari i servei de manteniment d'aquest8.603 € IVA inclòs06/06/2019 15:00 hores

Formalitzat

Prorrogat

PSS01-13032019Obert SupersimplificatServei Assessorament laboral9.147,60 € IVA inclòs25/03/2019 15:00 hores

Formalitzat

Prorrogat

PA01-28022019ObertServei Comunicaciò i Màrqueting Digital43.560 € IVA inclòs25/03/2019 15:00 horesFinalitzat
PS01-19112018Obert Simplificat Serveis Assessorament laboral, comptable i fiscal

Lot 1. Assessorament comptable i fiscal: 19.602 € IVA inclòs

Lot 2. Assessorament laboral: 8.494 € IVA inclòs

19/12/2018 15:00 hores

Lote 1.

Formalitzat 

Prorrogat

Lote 2.

Desert

 

Avís: s'adverteix que el resum d'aquestes licitacions no tindrà validesa jurídica, ja que la publicació oficial i vàlida serà la que es realitze en el perfil de contractant allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT

(Contractes des de el 2 de febrer 2021)

Nº ExpedientObjecteProcedimentSituació
EXP 5/20CCPaper per a impressió i escripturaContrato basado en AMVigent
EXP 5/20CCMaterial d'oficina i informàtic no inventariableContracte basat en AMVigent
EXP. 1/22 CCServeis PostalsContracte basat en AMVigent
EXP. 1/22 CCServeis de PaqueteriaContracte basat en AMVigent