Menú Portal

Processos de selecció de personal

A continuació es llisten les ofertes d'ocupació disponibles:

 

Data publicacióReferènciaOfertaTermini de presentacióContacte
15/02/2024PI-11122023

Procés de promoció interna_ Tènic de suport a la gestió

Resolució 

21/12/2023 a les 14:00 horesrrhh.fpcuv@uv.es
04/07/2023CP-30062023

Graduat/a/Enginyer/a técnic informàtic o equivalent

Resolución

28/07/2023 a les 24:00 horesrrhh.fpcuv@uv.es
28/04/2023

CP-27042023

Desert

Graduat/a/Enginyer/a técnic informàtic o equivalent

Resolució 

12/05/2023 a les 24:00 horesrrhh.fpcuv@uv.es
24/04/2023CP-04042023

Tècnic Mitjà Programa Creix

Resolució

10/05/2023 a les 24:00 horesrrhh.fpcuv@uv.es
05/04/2023CP-03042023

Agent d'innovació_Programa Innotransfer

Resolució

21/04/2023 a les 24:00 hores

rrhh.fpcuv@uv.es

10/03/2023

CP-06032023

Desert

Graduat/a/Enginyer/a técnic informàtic o equivalent

Resolució

24/03/2023 a les 24:00 hores

rrhh.fpcuv@uv.es

08/03/2023CP-24022023

Graduat/Graduada/Llicenciat/Llicenciada en Economia, Administració i Direcció d'empreses o equivalents

Resolució

24/03/2023 a les 24:00 horesrrhh.fpcuv@uv.es
09/02/2023

CP-03022023

Desert

Agent d'innovació Programa Innotransfer

Resolució 

24/02/2023 a les 24:00 hores

(hora peninsular)

rrhh.fpcuv@uv.es
31/05/2022CP-23052022Graduat/ada o Llicenciat/ada en Economia/ADE o equivalents_RESOLUCIÓ17/06/2022 a les 12:00 horesrrhh.fpcuv@uv.es

 

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digital, i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, li informem que les dades de caràcter personal i informació que ens facilite, serà tractada per la Fundació Parc Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana, en qualitat de responsable de tractament, als únics efectes de gestionar el procés de selecció i establir la vinculació laboral que si escau procedisca, no tenint intenció de cedir les seues dades a un tercer excepte obligació legal. En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitat enviant una sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu D.N.I. mitjançant enviament postal dirigit a Fundació Parc Científic Universitat de València-LOPD, C/ Catedràtic Agustín *Escardino, número 9, 46980 de Paterna, València (Espanya), en la recepció del Parc Científic, en aquesta mateixa adreça, o a través del correu electrònic lopd.fpcuv@fundacions.uv.es. Pot accedir a informació addicional a través de la pàgina web https://www.pcuv.es/es/politica-privacidad